Vytvořte fakturu

GROUPE SEB Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GROUPE SEB Slovensko
IČO 31341489
TIN 2020336120
DIČ SK2020336120
Datum vytvoření 05 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GROUPE SEB Slovensko
Cesta na Senec 2/A
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 401 428 €
Zisk 735 132 €
Kapitál 1 168 406 €
Vlastní kapitál 1 135 798 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0233595224
Mobile(y) +421911444292
Fax(y) 0233595225
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,601,840
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 298,958
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 294,096
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 294,096
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,862
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,862
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,299,036
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 917,389
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 5,816
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,816
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 911,573
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 381,069
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 235
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 235
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 369,457
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 11,377
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 578
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 578
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,846
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,846
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,601,840
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,226,486
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 440,981
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 440,981
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,275
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 44,098
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 44,098
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 735,132
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 375,354
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 341,012
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 309,872
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 309,872
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,744
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,166
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,230
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 34,342
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,342
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,401,428
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,397,011
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,417
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 440,932
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,130
D. Služby (účtová skupina 51) 92,852
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 319,308
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 227,928
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 86,031
4. Sociální náklady (527, 528) 5,349
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 405
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,185
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,185
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 960,496
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,285,029
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 146
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 144
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 144
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,585
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,573
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,439
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 955,057
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 219,925
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 219,925
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 735,132
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31341489 TIN: 2020336120 DIČ: SK2020336120
 • Sídlo: GROUPE SEB Slovensko, Cesta na Senec 2/A, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Michal Bučko Kovanecká 2308/17 Praha 190 00 Česká republika 10.03.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  SEB INTERNATIONALE S.A.S. 440 982 € (100%) Ecully F-69130 Francúzska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.04.2015Nové obchodné meno:
   GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Bučko Kovanecká 2308/17 Praha 190 00 Česká republika Vznik funkcie: 10.03.2015
   Iris Lia Maria Seijsener Ep Jurus Chemin du Bois D´Ars 1451 Limonest Francúzska republika Vznik funkcie: 10.03.2015
   27.04.2015Zrušené obchodné meno:
   "GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o."
   Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Elena Paoli Pod Kaštany 1107/19 Praha 6 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.01.2013
   13.02.2013Nový štatutárny orgán:
   Elena Paoli Pod Kaštany 1107/19 Praha 6 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.01.2013
   23.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Renaud Marie Martial de Butler Impasse des Lilas 1 er Charbonieres-les-Bains 69 260 Francúzska republika Vznik funkcie: 20.05.2011
   22.06.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Kodytek Třešňová 1234/4 Třešť 589 01 Česká republika Vznik funkcie: 01.05.2010
   04.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Kodytek Třešňová 1234/4 Třešť 589 01 Česká republika Vznik funkcie: 01.05.2010
   03.05.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Benčík Azovská 7 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.02.2010
   23.02.2010Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Benčík Azovská 7 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.02.2010
   22.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Zouhar Nad Královskou oborou 159/9 Praha 7 Česká republika Vznik funkcie: 14.08.2002
   02.02.2010Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 06
   01.02.2010Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 07
   18.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Benčík Sološnícka 57 Bratislava Vznik funkcie: 05.09.1996
   01.04.2006Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 07
   31.03.2006Zrušené sidlo:
   Tomášikova 29 Bratislava 821 05
   11.03.2004Noví spoločníci:
   SEB INTERNATIONALE S.A.S. Chemin du Petit Bois Ecully F-69130 Francúzska republika
   10.03.2004Zrušeny spoločníci:
   GROUPE SEB ČR, spol. s.r.o. IČO: 45 280 789 Truhlářská 1104/13 Praha 1 110 00 Česká republika
   30.10.2003Noví spoločníci:
   GROUPE SEB ČR, spol. s.r.o. IČO: 45 280 789 Truhlářská 1104/13 Praha 1 110 00 Česká republika
   29.10.2003Zrušeny spoločníci:
   ROWENTA - Deutschland GmbH Waldstrasse 232 Offenbach/Main 6050 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Šoltes Čermeľská cesta 1474/45 Košice Vznik funkcie: 04.09.2001 Skončenie funkcie: 28.02.2003
   15.05.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Benčík Sološnícka 57 Bratislava Vznik funkcie: 05.09.1996
   Michal Šoltes Čermeľská cesta 1474/45 Košice Vznik funkcie: 04.09.2001 Skončenie funkcie: 28.02.2003
   14.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Benčík Sološnícka 57 Bratislava
   Michal Šoltes Čermeľská cesta 1474/45 Košice
   14.08.2002Nový štatutárny orgán:
   Martin Zouhar Nad Královskou oborou 159/9 Praha 7 Česká republika Vznik funkcie: 14.08.2002
   13.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Erik Wolf Lehmann Branderburger Strasse 39 Offenbach Am Main 630 75 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Stolárska 35 Bratislava 831 06 Skončenie funkcie: 27.03.2002
   21.12.2001Nové sidlo:
   Tomášikova 29 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Šoltes Čermeľská cesta 1474/45 Košice
   20.12.2001Zrušené sidlo:
   Stolárska 35 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Egon Guttmann Komenského 8 Trenčín
   23.01.2001Noví spoločníci:
   ROWENTA - Deutschland GmbH Waldstrasse 232 Offenbach/Main 6050 Spolková republika Nemecko
   22.01.2001Zrušeny spoločníci:
   ROWENTA - Deutschland GmbH Waldstrasse 232 Offenbach/Main 6050 Spolková republika Nemecko
   04.09.2000Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Egon Guttmann Komenského 8 Trenčín
   03.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Šinály Sadmelijská 7465/3 Bratislava
   25.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Erik Wolf Lehmann Branderburger Strasse 39 Offenbach Am Main 630 75 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Stolárska 35 Bratislava 831 06 Skončenie funkcie: 27.03.2002
   09.02.1999Noví spoločníci:
   ROWENTA - Deutschland GmbH Waldstrasse 232 Offenbach/Main 6050 Spolková republika Nemecko
   08.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Firma ROWENTA - Deutschland GmbH Waldstrasse 232 Offenbach/Main 6050 Spolková republika Nemecko
   07.11.1996Nové sidlo:
   Stolárska 35 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ivan Benčík Sološnícka 57 Bratislava
   Ing. Tibor Šinály Sadmelijská 7465/3 Bratislava
   06.11.1996Zrušené sidlo:
   Hrušková 64 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Gerhard A. Urbannek Nad Rentlovkou 4 Praha 8 181 00 Česká republika
   11.06.1993Nové sidlo:
   Hrušková 64 Bratislava 831 06
   10.06.1993Zrušené sidlo:
   Šaštínska 28 Bratislava 842 10
   05.02.1993Nové obchodné meno:
   "GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o."
   Nové sidlo:
   Šaštínska 28 Bratislava 842 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Firma ROWENTA - Deutschland GmbH Waldstrasse 232 Offenbach/Main 6050 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gerhard A. Urbannek Nad Rentlovkou 4 Praha 8 181 00 Česká republika