Vytvořte fakturu

GROUPE SEB Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.12.2016
Basic information
Obchodní název GROUPE SEB Slovensko
IČO 31341489
Datum vytvoření 05 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GROUPE SEB Slovensko
Cesta na Senec 2/A
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 401 428 €
Zisk 735 132 €
Kapitál 1 168 406 €
Vlastní kapitál 1 135 798 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0233595224
Mobile(y) +421911444292
Fax(y) 0233595225
Date of updating data: 23.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,601,840
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 298,958
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 294,096
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 294,096
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,862
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,862
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,299,036
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 917,389
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 5,816
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,816
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 911,573
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 381,069
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 235
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 235
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 369,457
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 11,377
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 578
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 578
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,846
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,846
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,601,840
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,226,486
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 440,981
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 440,981
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,275
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 44,098
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 44,098
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 735,132
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 375,354
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 341,012
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 309,872
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 309,872
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,744
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,166
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,230
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 34,342
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,342
Date of updating data: 23.12.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,401,428
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,397,011
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,417
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 440,932
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,130
D. Služby (účtová skupina 51) 92,852
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 319,308
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 227,928
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 86,031
4. Sociální náklady (527, 528) 5,349
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 405
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,185
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,185
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 960,496
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,285,029
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 146
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 144
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 144
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,585
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,573
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,439
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 955,057
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 219,925
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 219,925
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 735,132
Date of updating data: 23.12.2016
Date of updating data: 23.12.2016
 • IČO :31341489
 • Sídlo: GROUPE SEB Slovensko, Cesta na Senec 2/A, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Michal Bučko Kovanecká 2308/17 Praha 190 00 Česká republika 10.03.2015
  Martin Zouhar Nad Královskou oborou 159/9 Praha 7 - Bubeneč 170 00 Česká republika 07.11.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  SEB INTERNATIONALE S.A.S. 440 982 € (100%) Ecully F-69130 Francúzska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.12.2016Nový štatutárny orgán:
   Thierry Lucien Andre Bellamy Allee des Lievres Francheville 693 40 Francúzska republika Vznik funkcie: 07.11.2016
   30.11.2016Nový štatutárny orgán:
   Martin Zouhar Nad Královskou oborou 159/9 Praha 7 - Bubeneč 170 00 Česká republika Vznik funkcie: 07.11.2016
   28.04.2015Nové obchodné meno:
   GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Bučko Kovanecká 2308/17 Praha 190 00 Česká republika Vznik funkcie: 10.03.2015
   11.03.2004Noví spoločníci:
   SEB INTERNATIONALE S.A.S. Chemin du Moulin Carron 112 Ecully F-69130 Francúzska republika
   04.09.2000Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   07.11.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.02.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj