Vytvořte fakturu

Foto MEGA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Foto MEGA
IČO 31341527
TIN 2020896130
DIČ SK2020896130
Datum vytvoření 05 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Foto MEGA
Sch. Trnavského 4
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 17 291 €
Zisk 679 €
Kapitál 13 151 €
Vlastní kapitál -9 051 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903373848
Mobile(y) 0903373848
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 8,289
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 8,289
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,289
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,971
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 180
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,411
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,055
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 14,260
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,371
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -16,021
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 679
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,631
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 533
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 21,848
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 37
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 567
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 911
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,333
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 250
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 17,291
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 16,811
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 300
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 180
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 16,021
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,112
C. Služby (účtová skupina 51) 1,022
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,794
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 203
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,763
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,127
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,270
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,677
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 111
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 111
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -111
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,159
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 679
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31341527 TIN: 2020896130 DIČ: SK2020896130
 • Sídlo: Foto MEGA, Sch. Trnavského 4, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Slavomír Melounek Roľnícka 348 Bratislava 831 07 01.06.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Slavomír Melounek 6 639 € (100%) Roľnícka 348 Bratislava 831 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.06.2006Nové predmety činnosti:
   upratovacie práce
   maliarske, natieračské práce
   mechanické úpravy na zákazku
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Slavomír Melounek Roľnícka 348 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Slavomír Melounek Roľnícka 348 Bratislava 831 07
   31.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava
   02.10.2000Noví spoločníci:
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava
   01.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Marta Gažová Robotnícka 5 Bratislava
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava
   10.04.1995Noví spoločníci:
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava
   09.04.1995Zrušeny spoločníci:
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava
   Alexander Molnár Cesta na Kamzík 7 Bratislava
   05.02.1993Nové obchodné meno:
   Foto MEGA spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Sch. Trnavského 4 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   fotografické služby
   nákup a predaj fotoprístrojov a fotopríslušenstva
   poradenské a konzultačné služby v uvedenom odbore podnikania
   Noví spoločníci:
   Marta Gažová Robotnícka 5 Bratislava
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava
   Alexander Molnár Cesta na Kamzík 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Slavomír Melounek Tupolevova 16 Bratislava