Vytvořte fakturu

K R O N E R - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název K R O N E R
IČO 31341543
TIN 2020336109
DIČ SK2020336109
Datum vytvoření 03 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K R O N E R
Júlova 12
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 738 860 €
Zisk 212 034 €
Kapitál 304 380 €
Vlastní kapitál 125 361 €
Kontaktní informace
Email info@astevia.sk
Telefon(y) 0243420031, 0337429145, 0243410065
Mobile(y) +421902153655, +421911301452
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 810,119
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 266,989
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 266,989
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 129,788
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 126,033
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 11,168
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 542,143
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 61,384
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 61,384
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 100,839
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 100,839
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 100,839
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 379,920
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 378,094
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,826
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 987
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 987
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 810,119
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 337,394
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 60,000
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 664
2. Ostatní fondy (427, 42X) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 58,057
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 58,057
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 212,034
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 468,675
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,646
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,646
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 399,132
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 244,590
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 244,590
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 42,386
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,388
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 23,240
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 81,528
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,536
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,536
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 63,361
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,050
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 4,050
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,738,860
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,715,814
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 20,529
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,517
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,446,993
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,047,258
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 45,885
D. Služby (účtová skupina 51) 190,721
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 124,778
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 92,596
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 31,648
4. Sociální náklady (527, 528) 534
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,971
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 27,717
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 27,717
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,663
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 291,867
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 452,479
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,272
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,932
2. Ostatní náklady (562A) 2,932
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 15,340
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,271
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 273,596
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 61,562
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 61,562
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 212,034
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31341543 TIN: 2020336109 DIČ: SK2020336109
 • Sídlo: K R O N E R, Júlova 12, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vladimir Kozačenko Júlová 12 Bratislava 831 03 29.03.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Vladimir Kozačenko 6 639 € (100%) Júlová 12 Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.10.2011Zrušeny spoločníci:
   Bohdan Kozačenko Júlová 12 Bratislava 831 01
   15.02.2008Noví spoločníci:
   Vladimir Kozačenko Júlová 12 Bratislava 831 01
   Bohdan Kozačenko Júlová 12 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimir Kozačenko Júlová 12 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 29.03.1993
   14.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Bohdan Kozatchenko ul.K.ú.Romana 26/34 Ľvov Ukrajina
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko Júlova 12 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko
   08.05.2004Noví spoločníci:
   Bohdan Kozatchenko ul.K.ú.Romana 26/34 Ľvov Ukrajina
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko Júlova 12 Bratislava 831 01
   07.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko Júlova 12 Bratislava
   05.06.1995Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   04.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Sergej Ivanovič Burdenjuk
   17.02.1995Noví spoločníci:
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko Júlova 12 Bratislava
   16.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Sergej Ivanovič Burdenjuk Včelárska 13 Bratislava
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko Júlova 12 Bratislava
   29.03.1993Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko
   03.02.1993Nové obchodné meno:
   K R O N E R spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Júlova 12 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Sergej Ivanovič Burdenjuk Včelárska 13 Bratislava
   Vladimír Ivanovič Kozatchenko Júlova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Sergej Ivanovič Burdenjuk