Vytvořte fakturu

DOPO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.05.2016
Basic information
Obchodní název DOPO
IČO 31341551
TIN 2020298764
Datum vytvoření 04 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOPO
Bohúňova 3587/25
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 473 €
Zisk 852 €
Date of updating data: 06.05.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,916
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 466
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,401
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 6,916
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,791
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -9,946
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 852
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,707
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,219
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 593
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,626
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,480
Date of updating data: 06.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 5,473
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,851
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,622
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 4,046
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 2,797
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 100
C. Služby (účtová skupina 51) 1,036
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 113
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,427
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,540
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 95
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 95
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -95
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,332
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 852
Date of updating data: 06.05.2016
Files
4242198.tif
Date of updating data: 06.05.2016