Vytvořte fakturu

EURO REAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EURO REAL
IČO 31341608
TIN 2020299325
DIČ SK2020299325
Datum vytvoření 05 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EURO REAL
Laurinská 18
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 127 763 €
Zisk -24 447 €
Kapitál 98 812 €
Vlastní kapitál 24 466 €
Kontaktní informace
Email euro.real@mail.t-com.sk
Telefon(y) +421255563312
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 77,547
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 75,961
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,105
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,105
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 86
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 86
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 54,093
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,734
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,734
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 40,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 359
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,677
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 18,549
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 128
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,586
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,353
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 233
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 77,547
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 17,163
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 128,554
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -111,391
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,447
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 77,528
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,059
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,059
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 69,069
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 40,287
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,287
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,446
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 512
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,096
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,887
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,841
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,400
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 126,657
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 127,763
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 992
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 125,665
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,106
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 151,070
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 735
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,867
D. Služby (účtová skupina 51) 56,965
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 51,566
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 38,231
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,164
4. Sociální náklady (527, 528) 171
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,101
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,908
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,908
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,928
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -23,307
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,090
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 180
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9
2. Ostatní náklady (562A) 9
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 171
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -180
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -23,487
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,447
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31341608 TIN: 2020299325 DIČ: SK2020299325
 • Sídlo: EURO REAL, Laurinská 18, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Fajta Rubínová 4 Bratislava 831 52 14.07.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Fajta 6 639 € (100%) Rubínová 4 Bratislava 831 52
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.12.2006Nové sidlo:
   Laurinská 18 Bratislava 811 01
   29.12.2006Zrušené sidlo:
   Štefánikova 18 Bratislava 811 05
   30.03.2005Nové predmety činnosti:
   obstarávateľská činnosť spojená so správou bytových a nebytových priestorov
   čistiace a upratovacie práce,
   poradenstvo v oblasti zriaďovania interiérov a exteriérov v rozsahu voľnej živnosti
   údržba zelene
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Jozef Fajta Rubínová 4 Bratislava 831 52
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Fajta Rubínová 4 Bratislava 831 52
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Fajta Štafánikova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Fajta Štefánikova 18 Bratislava
   27.05.1997Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   01.02.1995Noví spoločníci:
   Jozef Fajta Štafánikova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Fajta Štefánikova 18 Bratislava
   31.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Jozef Fajta Štafánikova 18 Bratislava
   Libor Slovák Lehotského 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Fajta
   Libor Slovák
   05.02.1993Nové obchodné meno:
   EURO REAL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 18 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   stolárstvo a tesárstvo
   nákup, predaj a sprostredkovateľstvo tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v uvedenej oblasti
   Noví spoločníci:
   Jozef Fajta Štafánikova 18 Bratislava
   Libor Slovák Lehotského 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Fajta
   Libor Slovák