Vytvořte fakturu

SPORT und FREIZEIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SPORT und FREIZEIT
IČO 31341616
TIN 2020350596
DIČ SK2020350596
Datum vytvoření 05 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPORT und FREIZEIT
Panónska cesta 4/A
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 009 864 €
Zisk 24 748 €
Kapitál 835 576 €
Vlastní kapitál 777 495 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905731594, 0905817546
Mobile(y) 0905817546
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 870,976
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 25,352
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 25,352
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 25,352
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 840,401
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 118,903
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 99
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 118,804
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 289,159
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 273,148
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 273,148
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,845
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 166
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 432,339
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,418
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 430,921
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,223
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 7
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,216
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 870,976
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 802,243
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 40,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 40,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 15,203
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 512
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 512
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 721,780
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 721,780
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,748
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 62,779
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,399
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 673
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,726
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 56,877
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 45,695
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,695
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,746
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,076
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,360
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,503
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,503
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 5,954
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 5,954
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,004,011
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,009,864
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,004,008
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,853
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 977,990
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 733,845
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,418
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -3,745
D. Služby (účtová skupina 51) 77,430
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 150,795
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 111,796
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 35,871
4. Sociální náklady (527, 528) 3,128
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 585
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,360
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,360
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -4,862
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,164
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,874
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 189,063
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 200,653
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 200,000
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 592
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 592
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 61
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 61
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 201,326
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 200,000
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16
2. Ostatní náklady (562A) 16
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,310
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -673
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 31,201
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,453
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,559
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -106
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,748
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31341616 TIN: 2020350596 DIČ: SK2020350596
 • Sídlo: SPORT und FREIZEIT, Panónska cesta 4/A, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Faltus Dlhá 45 Bratislava 851 10 05.02.1993
  Ing. Tomáš Faltus Dlhá 45 Bratislava 851 10 10.02.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Faltus 19 600 € (49%) Dlhá 45 Bratislava 851 10
  Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. 20 400 € (51%) Wien 1190 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.12.2012Nové sidlo:
   Panónska cesta 4/A Bratislava 851 04
   19.12.2012Zrušené sidlo:
   Haanova 10 Bratislava 851 04
   11.03.2010Noví spoločníci:
   Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. Raffelspergergasse 1/6 Wien 1190 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Faltus Dlhá 45 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 10.02.2010
   10.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. Althanstrasse 12 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   31.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Faltus Dlhá 45 Bratislava 851 10
   Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. Althanstrasse 12 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Faltus Dlhá 45 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 05.02.1993
   30.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. Althanstrasse 12 Wien Rakúska republika
   Ing. Ivan Faltus Nám. Hraničiarov 19 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Faltus Nám. Hraničiarov 19 Bratislava
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. Althanstrasse 12 Wien Rakúska republika
   Ing. Ivan Faltus Nám. Hraničiarov 19 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Faltus Nám. Hraničiarov 19 Bratislava
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. Althanstrasse 12 Wien Rakúska republika
   Ing. Ivan Faltus Nám. Hraničiarov 19 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Faltus
   05.02.1993Nové obchodné meno:
   SPORT und FREIZEIT, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Haanova 10 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie skladov
   Noví spoločníci:
   Sport und Freizeitartikelproduktion Gessellschaft m.b.H. Althanstrasse 12 Wien Rakúska republika
   Ing. Ivan Faltus Nám. Hraničiarov 19 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Faltus