Vytvořte fakturu

ITALROJA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ITALROJA
IČO 31341667
TIN 2020350937
DIČ SK2020350937
Datum vytvoření 05 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ITALROJA
Holíčska 4
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 141 839 €
Zisk -22 304 €
Kapitál 56 551 €
Vlastní kapitál -101 107 €
Kontaktní informace
Email italroja@italroja.sk
Telefon(y) 0249250102, 0908708387, 0243413266, 836974
Mobile(y) 0908708387
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 900
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 900
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 900
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 40,264
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,419
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,436
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 708
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,628
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 41,164
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -123,411
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -107,747
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -22,304
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 164,575
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 68,541
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 86,670
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 80,284
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,481
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,252
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 653
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 443
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,921
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 141,839
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 139,802
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,575
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 462
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 162,548
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 87,010
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,010
C. Služby (účtová skupina 51) 38,604
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 27,075
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 242
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 450
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,157
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -20,709
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,753
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 635
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 346
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 289
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -635
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -21,344
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -22,304
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31341667 TIN: 2020350937 DIČ: SK2020350937
 • Sídlo: ITALROJA, Holíčska 4, 85105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jana Hajašová Holíčska 4 Bratislava 05.02.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jana Hajašová 1 328 € (20%) Holíčska 4 Bratislava
  Mauro Montagner 5 312 € (80%) Musile di Piave Talianska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.06.1998Noví spoločníci:
   Jana Hajašová Holíčska 4 Bratislava
   Mauro Montagner Via Verona 10 Musile di Piave Talianska republika
   21.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Jana Hajašová Holíčska 4 Bratislava
   Mauro Montagner Via Verona 10 Musile di Piave Talianska republika
   11.02.1997Noví spoločníci:
   Jana Hajašová Holíčska 4 Bratislava
   Mauro Montagner Via Verona 10 Musile di Piave Talianska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   10.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Jana Hajašová Holíčska 4 Bratislava
   Roberto Spada Via A.De.Gasperi 24 Residente, S. Vendemiano Talianska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.02.1993Nové obchodné meno:
   ITALROJA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Holíčska 4 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie, kúpa a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Jana Hajašová Holíčska 4 Bratislava
   Roberto Spada Via A.De.Gasperi 24 Residente, S. Vendemiano Talianska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Hajašová Holíčska 4 Bratislava