Vytvořte fakturu

IS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IS
IČO 31341781
TIN 2020332105
DIČ SK2020332105
Datum vytvoření 09 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IS
Wattova 22
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 134 308 €
Zisk -2 354 €
Kapitál 131 384 €
Vlastní kapitál 117 832 €
Kontaktní informace
Email predajna@island.sk
webové stránky http://www.island.sk
Mobile(y) +421910906412
Fax(y) 0243335468, 0243426269, 0255960982
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 21,630
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 21,630
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,831
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 94,739
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 11,925
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 49
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,167
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 116,369
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 71,729
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 66,422
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 690
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,354
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 44,640
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 44,640
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 41
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,238
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,759
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,602
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 134,308
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 55,991
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 78,316
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 134,831
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 38,631
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,474
C. Služby (účtová skupina 51) 20,756
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 50,902
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 515
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,950
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 602
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -523
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 56,446
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 27
X. Úrokové výnosy (662) 4
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 23
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 897
M. Úrokové náklady (562) 116
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 21
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 760
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -870
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,393
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,354
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31341781 TIN: 2020332105 DIČ: SK2020332105
 • Sídlo: IS, Wattova 22, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava 09.02.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľubomír Griač 6 639 € (100%) Wattova 22 Bratislava 821 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava 821 04
   07.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava
   Ing. Ladislav Pastírik Topoľčianska 21 Bratislava
   10.05.2006Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava
   Ing. Ladislav Pastírik Topoľčianska 21 Bratislava
   09.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava
   Ladislav Pastírik Topoľčianska 21 Bratislava
   Vladimír Rondoš Hrobákova 13 Bratislava
   17.04.2001Noví spoločníci:
   Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava
   Ladislav Pastírik Topoľčianska 21 Bratislava
   Vladimír Rondoš Hrobákova 13 Bratislava
   16.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava
   Ladislav Pastírik Topoľčianska 21 Bratislava
   Vladimír Rondoš Hrobákova 13 Bratislava
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava
   Ladislav Pastírik Topoľčianska 21 Bratislava
   Vladimír Rondoš Hrobákova 13 Bratislava
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava
   Ladislav Pastírik Topoľčianska 21 Bratislava
   Vladimír Rondoš Hrobákova 13 Bratislava
   Ján Sameliak Komenského 506 Námestovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Sameliak Komenského 506 Námestovo
   27.01.1997Noví spoločníci:
   Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava
   Ladislav Pastírik Topoľčianska 21 Bratislava
   Vladimír Rondoš Hrobákova 13 Bratislava
   Ján Sameliak Komenského 506 Námestovo
   26.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava
   Vladimír Rondoš Hrobákova 13 Bratislava
   Ján Sameliak Komenského 506 Námestovo
   23.06.1995Noví spoločníci:
   Ján Sameliak Komenského 506 Námestovo
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Sameliak Komenského 506 Námestovo
   22.06.1995Zrušeny spoločníci:
   ZECCO s.r.o. Dúbravská cesta 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Sameliak Komenského 506 Námestovo
   10.11.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   reklamná a propagačná činnosť
   vývoj, výroba výrobkov informačného a propagačného charakteru z dreva, umelých hmôt, kovov a kameňa pomocou počítačom riadenej techniky
   09.11.1994Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná činnosť
   09.02.1993Nové obchodné meno:
   IS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Wattova 22 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   ZECCO s.r.o. Dúbravská cesta 2 Bratislava
   Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava
   Vladimír Rondoš Hrobákova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Griač Wattova 22 Bratislava
   Viliam Sameliak Komenského 506 Námestovo