Vytvořte fakturu

MEDIA IN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MEDIA IN
IČO 31342108
TIN 2020346537
DIČ SK2020346537
Datum vytvoření 11 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIA IN
Révová 7
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 391 609 €
Zisk 19 431 €
Kapitál 88 644 €
Vlastní kapitál 38 809 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0232151221, 0911704111, 0232151226, 0232151228, 0232151265
Mobile(y) +421911704111, 0911229399, 0911704111
Fax(y) 0232151227
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,346
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,346
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,346
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 80,759
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 44,753
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 79
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,197
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 87,105
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,575
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 23,238
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 23,238
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,906
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 19,431
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,530
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,759
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 38,771
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 36,477
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 586
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,708
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 391,609
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 391,609
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 364,949
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,445
C. Služby (účtová skupina 51) 348,433
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,252
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,762
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 902
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 26,660
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 38,731
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,024
M. Úrokové náklady (562) 324
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 557
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 143
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,022
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 25,638
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 6,207
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 19,431
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31342108 TIN: 2020346537 DIČ: SK2020346537
 • Sídlo: MEDIA IN, Révová 7, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Papay Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10 30.06.2003
  Ing. Zuzana Lacová Trenčianska 39 Bratislava 821 09 30.04.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Zuzana Lacová 7 902 € (34%) Trenčianska 39 Bratislava 821 09
  SORIA, a.s. 15 336 € (66%) Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.05.2015Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Lacová Trenčianska 39 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Lacová Trenčianska 39 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 30.04.2015
   12.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Lacová Trnavská cesta 62 Bratislava 821 01
   22.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 30.06.2003
   21.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Futura Investment, a.s. M. Kuděje 321 Litomyšl 570 01 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Rajecká ul. 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 30.06.2003
   21.05.2008Noví spoločníci:
   SORIA, a.s. IČO: 17 318 807 Révová 7 Bratislava 811 02
   20.05.2008Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   20.02.2008Nové sidlo:
   Révová 7 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   technicko - organizačné zabezpečenie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
   výstavnícká činnosť
   marketingové poradenstvo a marketingové služby
   nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
   výroba reklamných a propagačných materiálov
   výroba, predaj, požičiavanie a rozmnožovanie zvukových a zvukovoobrazových záznamov (audio, video) so súhlasom autora
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Lacová Trnavská cesta 62 Bratislava 821 01
   19.02.2008Zrušené sidlo:
   Matúškova 15 Bratislava 831 01
   20.06.2006Noví spoločníci:
   Futura Investment, a.s. M. Kuděje 321 Litomyšl 570 01 Česká republika
   19.06.2006Zrušeny spoločníci:
   IMAGE CONCEPTION, s.r.o. Na kopci 38 Bratislava 811 02
   WATCHMAN, s.r.o. M. Schneidera - Trnavského 22 Bratislava 841 01
   29.12.2005Noví spoločníci:
   IMAGE CONCEPTION, s.r.o. Na kopci 38 Bratislava 811 02
   28.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Gruenberg Investment B.V. Weteringschans 26 Amsterdam 1077SG Holandsko
   12.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Matěje Kuděje 321 Litomyšl 570 01 Česká republika Vznik funkcie: 11.02.1993
   09.09.2005Noví spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   WATCHMAN, s.r.o. M. Schneidera - Trnavského 22 Bratislava 841 01
   08.09.2005Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   WATCHMAN, s.r.o. Čipkárska 13 Bratislava 821 09
   29.06.2004Noví spoločníci:
   Gruenberg Investment B.V. Weteringschans 26 Amsterdam 1077SG Holandsko
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   WATCHMAN, s.r.o. Čipkárska 13 Bratislava 821 09
   28.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Gruenberg Investment B.V. Weteringschans 26 Amsterdam 1077SG Holandsko
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   28.02.2004Noví spoločníci:
   Gruenberg Investment B.V. Weteringschans 26 Amsterdam 1077SG Holandsko
   27.02.2004Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   27.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Rajecká ul. 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 30.06.2003
   26.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 12.08.1994
   25.03.2003Noví spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Matěje Kuděje 321 Litomyšl 570 01 Česká republika Vznik funkcie: 11.02.1993
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 12.08.1994
   24.03.2003Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Záhorská Bystrica 840 08
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava 841 08
   22.12.2000Nové sidlo:
   Matúškova 15 Bratislava 831 01
   21.12.2000Zrušené sidlo:
   Mokrohájska ul. 6 Bratislava 841 05
   03.05.1999Noví spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   02.05.1999Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GRAY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Cintorínska 21 Bratislava 811 08
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Záhorská Bystrica 840 08
   23.01.1998Nové sidlo:
   Mokrohájska ul. 6 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   SORIA & GRAY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Cintorínska 21 Bratislava 811 08
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Záhorská Bystrica 840 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Záhorská Bystrica 840 08
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava 841 08
   22.01.1998Zrušené sidlo:
   Černyševského 23 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GRAY, spol. s r.o. Cintorínska 21 Bratislava
   PhDr. Alexandra Kasperová Černyševského 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Alexandra Kasperová Černyševského 23 Bratislava
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava
   16.01.1995Noví spoločníci:
   SORIA & GRAY, spol. s r.o. Cintorínska 21 Bratislava
   PhDr. Alexandra Kasperová Černyševského 23 Bratislava
   15.01.1995Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Alexandra Kasperová Černyševského 23 Bratislava
   18.11.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava
   20.09.1993Noví spoločníci:
   PhDr. Alexandra Kasperová Černyševského 23 Bratislava
   19.09.1993Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Ján Fülle nám. Hraničiarov 20 Bratislava
   PhDr. Alexandra Kasperová Černyševského 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Ján Fülle
   11.02.1993Nové obchodné meno:
   MEDIA IN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Černyševského 23 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť reklamnej agentúry
   marketing
   public relation (činnosť v oblasti komunikácie s verejnosťou)
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ján Fülle nám. Hraničiarov 20 Bratislava
   PhDr. Alexandra Kasperová Černyševského 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Ján Fülle
   PhDr. Alexandra Kasperová Černyševského 23 Bratislava