Vytvořte fakturu

EXPO LINE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EXPO LINE
IČO 31342167
TIN 2020299501
DIČ SK2020299501
Datum vytvoření 15 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EXPO LINE
Moyzesova 5
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 777 196 €
Zisk 89 732 €
Kapitál 1 195 297 €
Vlastní kapitál -205 777 €
Kontaktní informace
Email expoline@expoline.sk
Telefon(y) 0254434774
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 481,726
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 111,908
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 87,428
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 73,259
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 14,169
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 24,480
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 23,230
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 1,250
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 366,075
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 107,909
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 57,327
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 50,582
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 129,335
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 129,335
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 129,335
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 128,831
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 77,986
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 50,845
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,743
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,743
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 481,726
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -116,046
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,772
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 677
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -213,227
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -213,227
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 89,732
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 597,772
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,523
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 478
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,045
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 596,049
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 234,183
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 234,183
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 319,482
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,386
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,009
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,546
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,443
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 -800
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) -800
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,597,887
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 777,196
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,546,811
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -820,686
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 50,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,071
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 683,245
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,000
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 26,296
D. Služby (účtová skupina 51) 491,375
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 31,937
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 23,550
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,227
4. Sociální náklady (527, 528) 160
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,895
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 44,829
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 44,829
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 65,578
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,335
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 93,951
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 205,454
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,343
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 366
2. Ostatní náklady (562A) 366
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 977
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,338
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 92,613
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 89,732
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31342167 TIN: 2020299501 DIČ: SK2020299501
 • Sídlo: EXPO LINE, Moyzesova 5, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing.arch. Karol Kállay Fándlyho 12/A Bratislava 811 03 15.02.1993
  Ing. arch. Karol Kállay Fándlyho 12/A Bratislava 811 05 19.03.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing.arch. Karol Kállay 6 772 € (100%) Fándlyho 12/A Bratislava 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.04.2014Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Karol Kállay Fándlyho 12/A Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 19.03.2014
   11.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Karol Kállay Fándlyho 12/A Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 15.02.1993
   10.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 15.02.1993
   Ing.arch. Karol Kállay Fándlyho 12/A Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 15.02.1993
   13.03.2004Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemných stavieb a interiéru
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   technické zabezpečenie výstav, realizácia interiérov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod /
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   inžinierska činnosť / okrem vybraných činností v stavebníctve /
   vykonávanie inžinierskych stavieb / vrátane vybavenia sídliskových celkov /
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   architektonické a technické zabezpečenie interiérov, výstav a rekonštrukcie výstav
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba a predaj reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   požičiavanie športových potrieb
   požičiavanie lodí
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 15.02.1993
   Ing.arch. Karol Kállay Fándlyho 12/A Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 15.02.1993
   12.03.2004Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   technické zabezpečenie výstav, realizácia interiérov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   architektonické a technické zabezpečenie interiérov, výstav a rekonštrukcie výstav
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba a predaj reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   požičiavanie športových potrieb
   požičiavanie lodí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   28.11.2001Noví spoločníci:
   Ing.arch. Karol Kállay Fándlyho 12/A Bratislava 811 03
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   27.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Fándlyho 12/a Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika
   05.03.2001Nové predmety činnosti:
   požičiavanie športových potrieb
   požičiavanie lodí
   18.07.2000Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba a predaj reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   03.01.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   architektonické a technické zabezpečenie interiérov, výstav a rekonštrukcie výstav
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Fándlyho 12/a Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika
   02.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika
   19.10.1998Noví spoločníci:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   18.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika
   15.02.1993Nové obchodné meno:
   EXPO LINE s r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 5 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   technické zabezpečenie výstav, realizácia interiérov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Igor Bolčo Porubského 4 Bratislava
   Ing.arch. Karol Kállay Dulovo nám. 8 Bratislava
   Ing. Rudolf Olt Stránecké 6 Brno Česká republika