Vytvořte fakturu

Mars SR, kom. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.01.2016
Basic information
Obchodní název Mars SR, kom.
IČO 31342175
TIN 2020319191
DIČ SK2020319191
Datum vytvoření 15 Únor 1993
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo Mars SR, kom.
Kalinčiakova 27
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 527 615 €
Zisk 845 576 €
Kapitál 4 709 747 €
Vlastní kapitál 3 072 715 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0850111443
Date of updating data: 18.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,821,148
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,818,967
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 373,604
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 408
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 373,196
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 27,540
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 27,540
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,594,924
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 850,041
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 850,041
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 3,744,883
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 822,899
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 264
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 822,635
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,181
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,181
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,821,148
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,918,292
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 21,900,485
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 21,900,485
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 308,185
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -19,135,954
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -19,135,954
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 845,576
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,902,856
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,653
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,653
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,726,609
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,384,872
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,384,872
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,173
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,281
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,516
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 283,767
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 170,594
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 54,076
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 116,518
Date of updating data: 18.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,529,562
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,527,615
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 11,426,865
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 40,734
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 58,680
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,336
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,415,606
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,251,457
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 37,888
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -365
D. Služby (účtová skupina 51) 3,505,822
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 497,345
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 366,035
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 125,496
4. Sociální náklady (527, 528) 5,814
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 443
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 81,996
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,694
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37,326
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,112,009
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,672,797
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,991
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,947
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,947
XII. Kurzové zisky (663) 41
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,647
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 260
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,387
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,656
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,109,353
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 252,683
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 227,982
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 24,701
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 11,094
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 845,576
Date of updating data: 18.01.2016
Date of updating data: 18.01.2016
 • IČO :31342175 TIN: 2020319191 DIČ: SK2020319191
 • Sídlo: Mars SR, kom., Kalinčiakova 27, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Únor 1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mars Nederland B.V. 21 900 485 € (100%) Taylorweg 5 54 66AE Veghel Holandsko
  Mars Holdings SR s. r. o. 0 € (0%) Kalinčiakova 27 Bratislava 831 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.04.2009Nové sidlo:
   Kalinčiakova 27 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   komplementár Mars Holdings SR s. r. o. Kalinčiakova 27 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mars Holdings SR s. r. o. Kalinčiakova 27 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 05.09.2008
   12.10.2007Noví spoločníci:
   komanditista Mars Nederland B.V. Taylorweg 5 54 66AE Veghel Holandsko
   14.05.2007Nové obchodné meno:
   Mars SR, kom. spol.
   23.06.2004Nový štatutárny orgán:
   komplementári
   15.02.1993Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti