Vytvořte fakturu

ECOLAB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ECOLAB
IČO 31342213
TIN 2020317475
DIČ SK2020317475
Datum vytvoření 15 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ECOLAB
Čajakova 18
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 467 133 €
Zisk 92 273 €
Kapitál 2 233 941 €
Vlastní kapitál 1 276 573 €
Kontaktní informace
Email objednavky@ecolab.com
webové stránky http://www.ecolab.com;http://www.ecolab.sk
Mobile(y) +421904517433
Fax(y) 0257204912, 0257204928
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,527,169
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 132,369
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 132,369
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 132,369
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,385,735
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 629,968
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,501
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 628,467
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 70,491
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 70,491
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,572,020
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,558,220
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,558,220
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,800
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 113,256
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 564
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 112,692
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,065
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,065
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,527,169
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,368,846
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 239,561
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 239,561
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 11,045
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 35,749
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 35,749
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 118,498
2. Ostatní fondy (427, 42X) 118,498
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 871,720
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 871,720
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 92,273
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,158,323
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,334
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,334
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 928,460
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 648,968
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 648,968
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 50,629
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 33,847
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 194,984
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 227,529
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 45,650
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 181,879
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,468,132
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,467,133
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,378,012
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 72,243
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 800
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,078
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,257,286
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,431,971
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 147,268
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 1,837
D. Služby (účtová skupina 51) 2,331,255
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,217,568
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 877,661
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 322,756
4. Sociální náklady (527, 528) 17,151
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 19,548
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 60,200
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 60,200
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 23,222
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,417
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 209,847
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,537,924
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,005
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 999
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 999
XII. Kurzové zisky (663) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,779
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 925
2. Ostatní náklady (562A) 925
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 550
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,304
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,774
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 200,073
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 107,800
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 114,825
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -7,025
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 92,273
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31342213 TIN: 2020317475 DIČ: SK2020317475
 • Sídlo: ECOLAB, Čajakova 18, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Jaroslav Brojo Kmeťova 23/8 Nitra 949 11 01.06.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ecolab Holding Italy S.r.l. 238 565 € (99.6%) Milano 201 21 Taliansko
  Ecolab NL 10 B.V. 996 € (0.4%) Nieuwegein 3438 MR Holandské kráľovstvo
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.10.2014Noví spoločníci:
   Ecolab NL 10 B.V. Iepenhoeve 7 Nieuwegein 3438 MR Holandské kráľovstvo
   03.10.2014Zrušeny spoločníci:
   Ecolab NL 5 B.V. Iepenhoeve 7 Nieuwegein 3438 MR Holandské kráľovstvo
   11.07.2013Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   16.11.2012Noví spoločníci:
   Ecolab NL 5 B.V. Iepenhoeve 7 Nieuwegein 3438 MR Holandské kráľovstvo
   15.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Ecolab (Schweiz) GmbH Kriegackerstrasse 91 Muttenz 4132 Švajčiarsko
   12.06.2009Noví spoločníci:
   Ecolab (Schweiz) GmbH Kriegackerstrasse 91 Muttenz 4132 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jaroslav Brojo Kmeťova 23/8 Nitra 949 11 Vznik funkcie: 01.06.2009
   11.06.2009Zrušeny spoločníci:
   ECOLAB GmbH Kriegackerstrasse 91 Muttenz 4132 Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Heinrich Gawlik dlhodobý pobyt na území SR : Pečnianska 1199/25 Bratislava - mestská časť Petržalka Vznik funkcie: 15.02.1993
   30.01.2008Noví spoločníci:
   ECOLAB GmbH Kriegackerstrasse 91 Muttenz 4132 Švajčiarsko
   29.01.2008Zrušeny spoločníci:
   ECOLAB Holding GmbH Reisholzer Werfstrasse 38-42 Düsseldorf 405 89 SRN
   04.12.2007Noví spoločníci:
   Ecolab Holding Italy S.r.l. Piazza Filippo Meda 3 Milano 201 21 Taliansko
   03.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Ecolab Holding Europe GmbH Erdbergstraße 29 Viedeň 1030 Rakúska republika
   15.07.2005Noví spoločníci:
   ECOLAB Holding GmbH Reisholzer Werfstrasse 38-42 Düsseldorf 405 89 SRN
   14.07.2005Zrušeny spoločníci:
   ECOLAB GmbH Reisholzer Werfstrasse 38-42 Düsseldorf 405 89 SRN
   20.03.2004Noví spoločníci:
   Ecolab Holding Europe GmbH Erdbergstraße 29 Viedeň 1030 Rakúska republika
   ECOLAB GmbH Reisholzer Werfstrasse 38-42 Düsseldorf 405 89 SRN
   19.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ecolab Holding (Europe) Inc. Suite 1300, 1105 N, Market Street Wilmington, Delaware USA
   19.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Heinrich Gawlik dlhodobý pobyt na území SR : Pečnianska 1199/25 Bratislava - mestská časť Petržalka Vznik funkcie: 15.02.1993
   18.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Heinrich Gawlik dlhodobý pobyt na území SR : Pečnianska 1199/25 Bratislava - mestská časť Petržalka
   27.05.2002Nové obchodné meno:
   ECOLAB s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 18 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ecolab Holding (Europe) Inc. Suite 1300, 1105 N, Market Street Wilmington, Delaware USA
   26.05.2002Zrušené obchodné meno:
   HENKEL ECOLAB Bratislava, spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 91 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Henkel Ecolab Inc. c/o Delaware Corporate Management Inc. Suite 1300, 1105 N. Market Street W Delaware Spojené štáty americké
   16.03.2000Nové predmety činnosti:
   výroba jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných
   22.07.1996Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Heinrich Gawlik dlhodobý pobyt na území SR : Pečnianska 1199/25 Bratislava - mestská časť Petržalka
   21.07.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Heinrich Gawlik Antonína Procházky 24 Brno Česká republika
   Lutz Henschen Antonína Procházky 24 Brno Česká republika
   19.01.1995Noví spoločníci:
   Henkel Ecolab Inc. c/o Delaware Corporate Management Inc. Suite 1300, 1105 N. Market Street W Delaware Spojené štáty americké
   18.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Henkel Ecolab Inc. c/o Delaware Corporate Management Inc. Suite 1300, 1105 N. Market Street W Delaware Spojené štáty americké
   16.11.1994Nové predmety činnosti:
   prenájom a leasing strojov a zariadení
   22.10.1993Noví spoločníci:
   Henkel Ecolab Inc. c/o Delaware Corporate Management Inc. Suite 1300, 1105 N. Market Street W Delaware Spojené štáty americké
   21.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Henkel Ecolab Inc. c/o Delaware Corporate Management Inc. Suite 1300, 1105 N. Market Street W Delaware Spojené štáty americké
   15.02.1993Nové obchodné meno:
   HENKEL ECOLAB Bratislava, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 91 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb, výroby dopravy
   sprostredkovanie reklamy
   Noví spoločníci:
   Henkel Ecolab Inc. c/o Delaware Corporate Management Inc. Suite 1300, 1105 N. Market Street W Delaware Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Heinrich Gawlik Antonína Procházky 24 Brno Česká republika
   Lutz Henschen Antonína Procházky 24 Brno Česká republika