Vytvořte fakturu

INTERCONTACT, ekonomické a poradenské služby - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.07.2016
Basic information
Obchodní název INTERCONTACT, ekonomické a poradenské služby
IČO 31342302
TIN 2020869653
DIČ SK2020869653
Datum vytvoření 16 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERCONTACT, ekonomické a poradenské služby
Hlaváčiková 19
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 890 €
Zisk -5 736 €
Kapitál 24 937 €
Vlastní kapitál 12 297 €
Kontaktní informace
Email intercontact@bdsl.sk
Telefon(y) 0265420840
Date of updating data: 04.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 15,679
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 113
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 113
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 113
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,208
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,827
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,800
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,800
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 27
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,381
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,054
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,327
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 358
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 358
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,679
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,616
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 293
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 293
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,420
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,420
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,736
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,063
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 415
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 415
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,648
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 480
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 480
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,225
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 234
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 213
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,496
Date of updating data: 04.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 36,890
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 36,890
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 36,890
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,418
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,364
D. Služby (účtová skupina 51) 7,449
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 29,483
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 22,380
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,103
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 145
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,020
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,020
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -552
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 509
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,528
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,077
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 249
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 249
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -248
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,776
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,736
Date of updating data: 04.07.2016
Date of updating data: 04.07.2016
 • IČO :31342302 TIN: 2020869653 DIČ: SK2020869653
 • Sídlo: INTERCONTACT, ekonomické a poradenské služby, Hlaváčiková 19, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Gabriela Hricišáková Hlaváčikova 19 Bratislava 22.04.1996
  Ing. Dušan Malina Bratislava 22.04.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Gabriela Hricišáková 3 319 € (50%) Hlaváčikova 19 Bratislava
  Ing. Dušan Malina 3 319 € (50%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.07.2016Nové obchodné meno:
   INTERCONTACT s.r.o., ekonomické a poradenské služby
   25.08.2009Nové sidlo:
   Hlaváčiková 19 Bratislava 841 05
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Hricišáková Hlaváčikova 19 Bratislava
   Ing. Dušan Malina Hlaváčikova 19 Bratislava
   22.04.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gabriela Hricišáková Hlaváčikova 19 Bratislava
   Ing. Dušan Malina Hlaváčikova 19 Bratislava
   05.05.1994Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačného, ekonomického a účtovného poradcu
   sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu a zákaziek
   organizovanie školení a odborných seminárov v oblasti podnikania
   vydávanie neperiodickej tlače
   16.02.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným