Vytvořte fakturu

CLOSE UP, Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CLOSE UP, Bratislava
IČO 31342329
TIN 2020328970
DIČ SK2020328970
Datum vytvoření 17 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CLOSE UP, Bratislava
Krížna 30
81107
Bratislava
Financial information
Zisk -3 234 €
Kapitál 16 368 €
Vlastní kapitál 15 688 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903446915
Mobile(y) 0903446915
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,159
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,657
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,657
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 850
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 249
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 558
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,502
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,497
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 193
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,304
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,159
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,453
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 29,799
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 96
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 96
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 33,872
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 33,872
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -54,719
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,296
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -62,015
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,234
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,706
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 672
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 672
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,034
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 74
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,147
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 75
D. Služby (účtová skupina 51) 1,429
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 66
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 498
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 498
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 79
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,147
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,504
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 128
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 128
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -127
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,274
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,234
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31342329 TIN: 2020328970 DIČ: SK2020328970
 • Sídlo: CLOSE UP, Bratislava, Krížna 30, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Henrich Gavač Meteorova 7 Bratislava 20.10.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Henrich Gavač 3 253 € (49%) Meteorova 7 Bratislava
  Close up Filmgesellschaft m.b.H. 3 386 € (51%) Wien Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.02.2004Noví spoločníci:
   Henrich Gavač Meteorova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Henrich Gavač Meteorova 7 Bratislava Vznik funkcie: 20.10.2003
   19.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Henrich Gavač Meteorova 7 Bratislava
   Andrea Gavačová Klincová 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Gavačová Klincová 15 Bratislava Skončenie funkcie: 20.10.2003
   12.07.1999Noví spoločníci:
   Close up Filmgesellschaft m.b.H. Schelleingasse 14 Wien Rakúska republika
   Henrich Gavač Meteorova 7 Bratislava
   Andrea Gavačová Klincová 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Gavačová Klincová 15 Bratislava Skončenie funkcie: 20.10.2003
   11.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Close up Filmgesellschaft m.b.H. Paulusgasse 13 Wien Rakúska republika
   Henrich Gavač Meteorova 7 Bratislava
   Andrea Gavačová Mesačná 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Gavačová Mesačná 18 Bratislava
   12.02.1998Nové sidlo:
   Krížna 30 Bratislava 811 07
   11.02.1998Zrušené sidlo:
   Revolučná 10 Bratislava 821 04
   17.02.1993Nové obchodné meno:
   "CLOSE UP, spol. s r. o. Bratislava"
   Nové sidlo:
   Revolučná 10 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   reklamná a propagačná činnosť
   predaj nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   Noví spoločníci:
   Close up Filmgesellschaft m.b.H. Paulusgasse 13 Wien Rakúska republika
   Henrich Gavač Meteorova 7 Bratislava
   Andrea Gavačová Mesačná 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Gavačová Mesačná 18 Bratislava