Vytvořte fakturu

Bluebell - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Obchodní název Bluebell
IČO 31342418
Datum vytvoření 17 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bluebell
Mierová 318/18
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 573 €
Zisk -887 €
Kapitál 60 495 €
Vlastní kapitál -40 770 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243424732, 0243638256
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 49,335
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -8
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 49,335
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -41,657
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -47,741
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -887
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 90,992
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,076
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 89,916
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 240
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,236
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 88,440
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,573
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,224
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 349
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,332
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,212
C. Služby (účtová skupina 51) 120
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 241
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -108
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 168
M. Úrokové náklady (562) 2
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 166
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -168
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 73
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -887
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016