Vytvořte fakturu

C O M A T - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název C O M A T
Stav Zničeno
IČO 31342469
TIN 2020317387
DIČ SK2020317387
Datum vytvoření 18 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C O M A T
Björnsonova 7
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 194 266 €
Zisk -7 136 €
Kapitál 169 148 €
Vlastní kapitál 63 358 €
Kontaktní informace
Email comat@comat.sk
Telefon(y) 0252491055, 0252626212
Mobile(y) +421911733799
Fax(y) 0252626212
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,331
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,331
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,331
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 95,549
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 14,874
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,551
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,609
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 110,880
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 56,222
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 672
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 56,046
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,136
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 54,658
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,013
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 49,594
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,461
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,706
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 750
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,677
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 51
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 194,266
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 158,479
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 35,775
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 199,773
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,755
C. Služby (účtová skupina 51) 84,742
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 47,634
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,168
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 16,335
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,139
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,507
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,982
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 670
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 56
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 614
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -669
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,176
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,136
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31342469 TIN: 2020317387 DIČ: SK2020317387
 • Sídlo: C O M A T, Björnsonova 7, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Únor 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.06.2015Zrušené obchodné meno:
   C O M A T spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Björnsonova 7 Bratislava 811 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba kompozitných materiálov na báze kovov, keramiky a uhlíka
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   organizovanie školení a seminárov
   poradenská, analytická a kozultačná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   výroba komponentov do kompresorov a čerpadiel
   oprava a servis čerpadiel a kompresorov /mechanických častí/
   prenájom dopravných prostrriedkov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   výstavníctvo
   prieskum trhu
   factoring a forfaiting
   prenájom strojov a prístrojov
   obstarávanie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   automatizované spracovanie údajov
   grafické práce na počítači
   fotografické služby
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
   nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky /maloobchod, veľkoobchod/
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   management
   marketing
   public relations
   organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí
   kancelárske a sekretárske služby
   výroba strojov a zariadení pre dopravu kvapalín a plynov
   výroba čerpadiel na kvapaliny, výroba vzduchových alebo iných plynových kompresorov
   výroba priemyselných uzáverov, regulačných armatúr
   výroba ložísk, prevodových hriadeľov, spojok, zotrvačníkov, remeníc, prenosového hydraulického zariadenia
   výroba ozubených kolies, ozubených prevodov, prevodových skríň
   Zrušeny spoločníci:
   Barbora Pohodová , BSBA Albánska 3 Bratislava 831 06
   EQUIECO s.r.o. Legerova 1820/39 Praha 2 120 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Barbora Pohodová Albánska 6882/3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 11.08.2014
   03.06.2015Noví spoločníci:
   EQUIECO s.r.o. Legerova 1820/39 Praha 2 120 00 Česká republika
   02.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Jung Janka Alexyho 1 Bratislava 841 01
   14.04.2015Noví spoločníci:
   Barbora Pohodová , BSBA Albánska 3 Bratislava 831 06
   13.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava 851 01
   13.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Barbora Pohodová Albánska 6882/3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 11.08.2014
   12.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.02.1993
   11.06.2003Nové predmety činnosti:
   výroba komponentov do kompresorov a čerpadiel
   oprava a servis čerpadiel a kompresorov /mechanických častí/
   prenájom dopravných prostrriedkov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   výstavníctvo
   prieskum trhu
   factoring a forfaiting
   prenájom strojov a prístrojov
   obstarávanie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   automatizované spracovanie údajov
   grafické práce na počítači
   fotografické služby
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
   nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky /maloobchod, veľkoobchod/
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   management
   marketing
   public relations
   organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí
   kancelárske a sekretárske služby
   výroba strojov a zariadení pre dopravu kvapalín a plynov
   výroba čerpadiel na kvapaliny, výroba vzduchových alebo iných plynových kompresorov
   výroba priemyselných uzáverov, regulačných armatúr
   výroba ložísk, prevodových hriadeľov, spojok, zotrvačníkov, remeníc, prenosového hydraulického zariadenia
   výroba ozubených kolies, ozubených prevodov, prevodových skríň
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.02.1993
   10.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava
   21.06.2000Nové sidlo:
   Björnsonova 7 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Jung Janka Alexyho 1 Bratislava 841 01
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava 851 01
   20.06.2000Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 34
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava 851 01
   16.08.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava 851 01
   15.08.1999Zrušeny spoločníci:
   V E - T E X, spol. s r.o. Bratislava
   Ing. RNDr. Stanislav Kúdela , CSc Bagarova 16 Bratislava
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava
   Ing. Augustín Schweighofer , CSc Royova 7 Bratislava
   06.10.1998Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 34
   Noví spoločníci:
   V E - T E X, spol. s r.o. Bratislava
   Ing. RNDr. Stanislav Kúdela , CSc Bagarova 16 Bratislava
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava
   Ing. Augustín Schweighofer , CSc Royova 7 Bratislava
   05.10.1998Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   V E - T E X, spol. s r.o. Bratislava
   Ing. RNDr. Stanislav Kúdela , CSc Bagarova 16 Bratislava
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava
   Ing. Augustín Schweighofer , CSc Royova 7 Bratislava
   09.12.1997Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 05
   08.12.1997Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   18.02.1993Nové obchodné meno:
   C O M A T spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba kompozitných materiálov na báze kovov, keramiky a uhlíka
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   organizovanie školení a seminárov
   poradenská, analytická a kozultačná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   Noví spoločníci:
   V E - T E X, spol. s r.o. Bratislava
   Ing. RNDr. Stanislav Kúdela , CSc Bagarova 16 Bratislava
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava
   Ing. Augustín Schweighofer , CSc Royova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava