Vytvořte fakturu

HERACLE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HERACLE
IČO 31342612
TIN 2020344282
DIČ SK2020344282
Datum vytvoření 18 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HERACLE
Galvaniho 8
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 577 068 €
Zisk -159 107 €
Kapitál 331 633 €
Vlastní kapitál 2 646 €
Kontaktní informace
Email heracle@heracle.sk
webové stránky http://www.heracle.sk
Telefon(y) +421243414942
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 308,121
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,187
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,187
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,187
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 303,139
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 123,416
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 123,416
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 25,343
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 25,343
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,343
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 149,493
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 149,493
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 149,493
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,887
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,886
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,795
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,795
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 308,121
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -156,460
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 126,411
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -131,068
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -131,068
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -159,107
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 459,998
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 456
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 456
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 414,409
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 242,763
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 242,763
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 119,481
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,683
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 16,755
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,779
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,948
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,910
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,910
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 36,223
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,583
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 4,583
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 576,566
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 577,068
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 576,566
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 502
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 727,462
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 263,545
D. Služby (účtová skupina 51) 191,574
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 254,140
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 185,615
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 63,941
4. Sociální náklady (527, 528) 4,584
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 976
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,032
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,032
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,195
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -150,394
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 121,447
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,833
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,229
2. Ostatní náklady (562A) 5,229
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 604
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,833
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -156,227
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -159,107
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015