Vytvořte fakturu

OCULUS & Co - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OCULUS & Co
IČO 31342639
TIN 2020319257
DIČ SK2020319257
Datum vytvoření 18 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OCULUS & Co
Hontianska 1
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 482 450 €
Zisk 31 609 €
Kapitál 459 953 €
Vlastní kapitál 281 495 €
Kontaktní informace
Email office@oculus.sk
Telefon(y) 0253411067
Mobile(y) 0905413595, 0905413596, 0948315712
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,129
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,129
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,129
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 504,623
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 306,637
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -74
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 53,360
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 519,752
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 313,103
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 274,191
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 31,609
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 206,649
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 447
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 34,002
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25,986
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,566
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,450
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 172,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 482,450
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 447,670
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 29,202
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,299
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,279
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 446,969
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 258,764
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,631
C. Služby (účtová skupina 51) 86,190
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 43,494
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 672
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,495
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 42,348
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,375
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 35,481
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 123,287
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,224
X. Úrokové výnosy (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 1,221
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,201
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,766
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 435
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,977
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 33,504
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,895
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 31,609
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31342639 TIN: 2020319257 DIČ: SK2020319257
 • Sídlo: OCULUS & Co, Hontianska 1, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľubomír Kovár Hontianska 1 Bratislava 821 09 18.02.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľubomír Kovár 1 328 € (20%) Hontianska 1 Bratislava 821 09
  OCULUS Optikgeräte Gesellschaft mit beschränkter Haftung 5 311 € (80%) Wetzlar - Dutenhofen D-35582 Spolková republika Nemecko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.09.2005Noví spoločníci:
   OCULUS Optikgeräte Gesellschaft mit beschränkter Haftung Münchholzhäuser str. 29 Wetzlar - Dutenhofen D-35582 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kovár Hontianska 1 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 18.02.1993
   01.09.2005Zrušeny spoločníci:
   OCULUS Optikgeräte Gesellschaft mil beschränkter Haftung, A - 75Ol 77 Spitzzicken Rakúska republika
   Wilhelmine Marie van Gerven 77 Spitzzicken Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kovár Hontianska 1 Bratislava 821 09
   02.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Kovár Hontianska 1 Bratislava 821 09
   OCULUS Optikgeräte Gesellschaft mil beschränkter Haftung, A - 75Ol 77 Spitzzicken Rakúska republika
   Wilhelmine Marie van Gerven 77 Spitzzicken Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kovár Hontianska 1 Bratislava 821 09
   01.10.1998Zrušeny spoločníci:
   OCULUS Optikgeräte Gesellschaft mil beschränkter Haftung, A - 75Ol 77 Spitzzicken Rakúska republika
   Ing. Ľubomír Kovár Hontianska 1 Bratislava 821 09
   Wilhelmine Marie van Gerven 77 Spitzzicken Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kovár Hontianska 1 Bratislava 821 09
   01.04.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   18.02.1993Nové obchodné meno:
   OCULUS & Co, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hontianska 1 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Výroba a opravy lekárskych prístrojov a nástrojov.
   Noví spoločníci:
   OCULUS Optikgeräte Gesellschaft mil beschränkter Haftung, A - 75Ol 77 Spitzzicken Rakúska republika
   Ing. Ľubomír Kovár Hontianska 1 Bratislava 821 09
   Wilhelmine Marie van Gerven 77 Spitzzicken Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Kovár Hontianska 1 Bratislava 821 09