Vytvořte fakturu

A.J.P. PETRUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název A.J.P. PETRUS
IČO 31342663
TIN 2020345437
DIČ SK2020345437
Datum vytvoření 19 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.J.P. PETRUS
Drobného 22
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 666 €
Zisk -3 185 €
Kapitál 109 147 €
Vlastní kapitál 10 901 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255565460
Mobile(y) 0903415179, 0905253661
Fax(y) 0255422404
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,257
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,257
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 99,012
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 39,421
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 635
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 58,956
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 101,269
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,716
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 50,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 50,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 44,431
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,629
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -87,159
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,185
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 93,553
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 16,596
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 47,939
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,656
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,556
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,579
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,148
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 40
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 28,978
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 16,666
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 15,631
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,035
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 32,257
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,480
C. Služby (účtová skupina 51) 9,018
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 20,050
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 706
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,591
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,133
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 15,155
X. Úrokové výnosy (662) 822
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 14,333
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,612
M. Úrokové náklady (562) 427
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,185
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 13,543
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,048
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,137
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,185
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015