Vytvořte fakturu

FLÓRA BRATISLAVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Obchodní název FLÓRA BRATISLAVA
IČO 31342744
TIN 2020317530
DIČ SK2020317530
Datum vytvoření 22 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FLÓRA BRATISLAVA
Vysoká 139/20
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 164 150 €
Zisk 17 385 €
Kapitál 305 025 €
Vlastní kapitál 52 470 €
Kontaktní informace
Email so.kovac@stonline.sk
Telefon(y) 0315600191, 0903671903, 0907649966
Mobile(y) +421903458628
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 128,296
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 128,296
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 126,735
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 145,687
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 100
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 35,001
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,091
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,949
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 273,983
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 69,855
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 16,263
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 29,568
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 17,385
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 204,128
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 186,434
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 15,105
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,219
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,864
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,522
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,500
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,589
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 164,150
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 139,862
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 24,272
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 141,566
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 54,628
C. Služby (účtová skupina 51) 14,376
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 36,732
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,409
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 28,028
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,393
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 22,584
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 95,130
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 387
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 387
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 143
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 15
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 128
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 244
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 22,828
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 5,443
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 17,385
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015
 • IČO :31342744 TIN: 2020317530 DIČ: SK2020317530
 • Sídlo: FLÓRA BRATISLAVA, Vysoká 139/20, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Kováč 96 Kvetoslavov 13.04.1999
  Anna Kováčová 96 Kvetoslavov 930 41 20.12.2002
  Ing. Soňa Lipecká 273 Kvetoslavov 930 41 12.03.2012
  Paulína Poláková 495 Kvetoslavov 930 41 12.03.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Kováč 6 639 € (100%) 96 Kvetoslavov
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.10.2015Nové sidlo:
   Vysoká 139/20 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Paulína Poláková 495 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 12.03.2012
   26.04.2012Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Soňa Lipecká 273 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 12.03.2012
   11.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Kováč 96 Kvetoslavov Vznik funkcie: 13.04.1999
   Anna Kováčová 96 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 20.12.2002
   30.08.1999Noví spoločníci:
   Ján Kováč 96 Kvetoslavov
   22.02.1993Nové obchodné meno:
   FLÓRA BRATISLAVA, spol. s r. o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba záhradníckych a školkárskych výpestkov, potrieb pre záhradníctvo a sadovníctvo
   záhranícke a sadovnícke práce
   výstavnícka činnosť v oblasti záhradníctva a sadovníctva
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj