Vytvořte fakturu

REMAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REMAT
IČO 31342833
TIN 2020881456
Datum vytvoření 22 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REMAT
Roľnícka 8
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 76 466 €
Zisk 1 344 €
Kapitál 26 412 €
Vlastní kapitál 21 868 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243711717, +421250262955
Mobile(y) +421903410164
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 26,544
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,505
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 199
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 199
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,306
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 26,167
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 139
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 39
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 39
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,544
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,212
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 894
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 894
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 14,335
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 14,335
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,344
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,120
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 166
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 166
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 954
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 115
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 115
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 233
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 68
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 538
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,212
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,212
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 76,467
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 76,466
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 76,466
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 74,092
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,794
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 943
D. Služby (účtová skupina 51) 66,939
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,304
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,600
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 704
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 112
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,374
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,790
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 602
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 602
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -602
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,772
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 428
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 428
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,344
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3915487.tif
Date of updating data: 25.06.2015