Vytvořte fakturu

GALTEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název GALTEX
IČO 31342884
TIN 2020317464
DIČ SK2020317464
Datum vytvoření 23 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GALTEX
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 006 091 €
Zisk 44 613 €
Kapitál 325 315 €
Vlastní kapitál 77 322 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244441629, +421249104511
Mobile(y) +421903465055, +421903450518
Fax(y) 0244441629
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 447,639
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 28,521
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 28,521
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 28,521
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 417,776
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 19,348
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,682
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 9,666
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 8,598
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,598
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 308,329
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 306,775
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 306,775
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,441
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 113
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 81,501
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 70
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 81,431
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,342
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,342
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 447,639
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 121,935
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,673
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,673
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 667
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 69,982
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 88,103
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -18,121
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,613
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 325,631
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 321,910
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 277,195
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 277,195
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,351
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,952
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,274
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,131
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,721
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,721
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 73
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 73
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,005,876
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,006,091
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 950,770
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 55,107
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 214
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 946,965
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 207,015
D. Služby (účtová skupina 51) 604,073
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 109,372
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 83,609
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 23,586
4. Sociální náklady (527, 528) 2,177
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,610
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,022
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,022
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,873
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 59,126
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 139,682
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,211
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,643
2. Ostatní náklady (562A) 1,643
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 243
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 325
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,204
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 56,922
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,309
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 12,309
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 44,613
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :31342884 TIN: 2020317464 DIČ: SK2020317464
 • Sídlo: GALTEX, Vajnorská 89, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05 03.10.1997
  Ing. Roman Mackovič Baltská 25 Bratislava 821 07 01.04.2015
  Ing. Filip Vráblik Ke Škole 1397/3c Praha4 149 00 Česká republika 01.04.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Onderčanin 1 129 € (16.9%) Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
  ECOSOND s.r.o. 3 552 € (53.2%) Praha 150 00 Česká republika
  Ing. Roman Mackovič 996 € (14.9%) Bratislava 821 07
  HEAT ENGINEERING, družstvo 996 € (14.9%) Znojmo 669 02 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.06.2008Noví spoločníci:
   ECOSOND s.r.o. Křížová 1018 Praha 150 00 Česká republika
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Roman Mackovič Bebravská 12 Bratislava 821 07
   HEAT ENGINEERING, družstvo Náměstí svobody 16/208 Znojmo 669 02 Česká republika
   17.06.2008Zrušeny spoločníci:
   ECOSOND s.r.o. Křížová 1018 Praha 150 00
   03.01.2008Noví spoločníci:
   ECOSOND s.r.o. Křížová 1018 Praha 150 00
   02.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Andrea Štecková Záhradnícka 83 Bratislava 821 08
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 23.02.1993
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.02.1993
   29.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Stolař , CSc. K Vodárně 541 Čerčany 257 22 Česká republika Vznik funkcie: 22.08.2007
   10.09.2003Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 03.10.1997
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 23.02.1993
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.02.1993
   09.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06
   06.06.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti.
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb.
   projektová činnosť v investičnej výstavbe.
   inžinierska činnosť.
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti strojárstva a investičnej výstavbe.
   konštruktérska činnosť v strojárstve.
   poskytovanie leasingu - prenájom strojárenských výrobkov.
   výkon činnosti stavebného dozoru
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   05.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti.
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb.
   Projektová činnosť v investičnej výstavbe.
   Inžinierska činnosť.
   Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti strojárenstva a investičnej výstavbe.
   Konštruktérska činnosť v strojárenstve.
   Poskytovanie leasingu - prenájom strojárenských výrobkov.
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   výkon činnosti stavebného dozoru
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   19.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Andrea Štecková Záhradnícka 83 Bratislava 821 08
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06
   18.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06
   03.06.1998Nové sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   výkon činnosti stavebného dozoru
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03
   02.06.1998Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06
   23.02.1993Nové obchodné meno:
   GALTEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti.
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb.
   Projektová činnosť v investičnej výstavbe.
   Inžinierska činnosť.
   Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti strojárenstva a investičnej výstavbe.
   Konštruktérska činnosť v strojárenstve.
   Poskytovanie leasingu - prenájom strojárenských výrobkov.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06