Vytvořte fakturu

ABRA CINEMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Obchodní název ABRA CINEMA
IČO 31342892
TIN 2020801079
Datum vytvoření 25 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ABRA CINEMA
Karpatské námestie 10A
83106
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,932
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,385
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 8,385
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 8,385
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,547
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,541
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,541
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,932
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -50,700
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 333
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 333
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 538
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 538
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -57,763
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -57,763
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 63,632
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 63,632
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 55,305
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55,305
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,847
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 02.10.2015