Vytvořte fakturu

SHOOOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.11.2016
Basic information
Obchodní název SHOOOS
IČO 31342965
TIN 2020801101
DIČ SK2020801101
Datum vytvoření 17 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SHOOOS
Nábr. L. Svobodu 44
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 225 880 €
Zisk -11 931 €
Kapitál 83 159 €
Vlastní kapitál 2 396 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0911600599
Date of updating data: 24.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,242
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,242
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,242
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 91,267
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,653
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,685
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 96,509
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,626
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 8,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 8,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 800
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -4,495
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -11,931
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 104,135
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 631
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 93,504
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,408
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 14
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,603
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 81,479
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,000
Date of updating data: 24.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 225,880
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 203,182
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 22,588
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 110
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 235,209
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 173,410
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,940
C. Služby (účtová skupina 51) 47,132
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 159
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,488
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 80
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,329
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -7,712
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 363
XI. Kurzové zisky (663) 363
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,005
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,874
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 131
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,642
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -10,971
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -11,931
Date of updating data: 24.11.2016
Date of updating data: 24.11.2016