Vytvořte fakturu

Bratstav - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Bratstav
IČO 31343007
TIN 2020297895
DIČ SK2020297895
Datum vytvoření 23 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bratstav
Čelakovského 1
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 62 372 €
Zisk 52 653 €
Kapitál 1 305 428 €
Vlastní kapitál 998 205 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263811162
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,275,197
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,256,222
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 120,615
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,962
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 111,653
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,135,607
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 884,287
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 154,518
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 96,802
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,694
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,694
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 98
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 18,596
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 281
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 281
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,275,197
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 995,932
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 937,539
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,102
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 1,102
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,034
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,034
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,653
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 279,265
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 279,265
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,000
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,000
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 253,153
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,182
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,930
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 62,372
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 62,372
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 62,372
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,859
D. Služby (účtová skupina 51) 1,826
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,732
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,301
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,301
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,513
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 60,546
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23,038
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 23,036
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 23,036
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 688
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 688
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 22,350
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 60,863
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,210
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,210
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 52,653
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31343007 TIN: 2020297895 DIČ: SK2020297895
 • Sídlo: Bratstav, Čelakovského 1, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľubomír Cesnak Vansovej 1346/5 Bratislava 22.03.2000
  Ing. Ján Cesnak Tvarožkova 19 Bratislava 22.03.2000
  Ing. Peter Cesnak Čelakovského 1 Bratislava 22.03.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľubomír Cesnak 2 224 € (33.3%) Vansovej 1346/5 Bratislava
  Ing. Ján Cesnak 2 224 € (33.3%) Tvarožkova 19 Bratislava
  Ing. Peter Cesnak 2 224 € (33.3%) Čelakovského 1 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.09.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iba základných služieb spojených s prenájmom
   22.03.2000Nové sidlo:
   Čelakovského 1 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Cesnak Vansovej 1346/5 Bratislava
   Ing. Ján Cesnak Tvarožkova 19 Bratislava
   Ing. Peter Cesnak Čelakovského 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Cesnak Vansovej 1346/5 Bratislava
   Ing. Ján Cesnak Tvarožkova 19 Bratislava
   Ing. Peter Cesnak Čelakovského 1 Bratislava
   21.03.2000Zrušené sidlo:
   Krížna 30 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Cesnak Záhradnícka 23 Bratislava
   Ing. Ľubomír Cesnak Krížna 30 Bratislava
   Ing. Peter Cesnak Zochova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Cesnak
   Ing. Ľubomír Cesnak
   Ing. Peter Cesnak
   23.02.1993Nové obchodné meno:
   Bratstav s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 30 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
   realitná agentúra
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Cesnak Záhradnícka 23 Bratislava
   Ing. Ľubomír Cesnak Krížna 30 Bratislava
   Ing. Peter Cesnak Zochova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Cesnak
   Ing. Ľubomír Cesnak
   Ing. Peter Cesnak