Vytvořte fakturu

MSI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MSI
IČO 31343015
TIN 2020293363
DIČ SK2020293363
Datum vytvoření 22 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MSI
Jakabova 59
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 534 729 €
Zisk -13 750 €
Kapitál 392 254 €
Vlastní kapitál 167 044 €
Kontaktní informace
Email info@cash-candy.sk
webové stránky http://www.msi.sk
Telefon(y) +421248203601, +421248203602, +421248203622
Mobile(y) +421905450105
Fax(y) 0248203602
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 310,765
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,413
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,413
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,413
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 305,984
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 120,911
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,842
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 118,069
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 146,663
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 138,367
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 138,367
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,296
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 38,410
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,783
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 36,627
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,368
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,368
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 310,765
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 153,294
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,912
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,912
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 166,035
2. Ostatní fondy (427, 42X) 166,035
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -9,542
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 21,718
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -31,260
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,750
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 157,471
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,734
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,734
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 4,938
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 4,938
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 144,161
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 121,318
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,700
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 87,618
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,853
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,956
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,017
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,638
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,638
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,515,203
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,534,729
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,508,716
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,487
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 17,700
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,826
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,542,913
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,425,731
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,062
D. Služby (účtová skupina 51) 898,916
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 188,613
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 141,570
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 43,679
4. Sociální náklady (527, 528) 3,364
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,593
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,577
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,577
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 8,384
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -1,606
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,643
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,184
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 174,494
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 63
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,751
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 230
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,521
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,686
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,870
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,750
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31343015 TIN: 2020293363 DIČ: SK2020293363
 • Sídlo: MSI, Jakabova 59, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Únor 1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  DARLEXON LIMITED 6 639 € (100%) Nicosia 1060 Cyperská republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Martin Della Pietra Lilienweg 3 Villach 9500 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.07.2012
   03.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Petr Prieger Brněnská 736 Židlochovice 667 01 Česká republika Vznik funkcie: 21.03.2011
   19.10.2011Noví spoločníci:
   DARLEXON LIMITED Afroditis 25 Nicosia 1060 Cyperská republika
   18.10.2011Zrušeny spoločníci:
   FARCOM LIMITED Thiseos, Egkomi 4 Nicosia 2413 Cyprus
   23.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Petr Prieger Brněnská 736 Židlochovice 667 01 Česká republika Vznik funkcie: 21.03.2011
   22.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Varga Legerského 8 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 04.07.1996
   16.02.2011Nové sidlo:
   Jakabova 59 Bratislava 821 04
   15.02.2011Zrušené sidlo:
   Jakabová 59 Bratislava 821 04
   18.02.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   01.01.2007Noví spoločníci:
   FARCOM LIMITED Thiseos, Egkomi 4 Nicosia 2413 Cyprus
   31.12.2006Zrušeny spoločníci:
   FARCOM LIMITED Eratosthenous 3, Agios Dometios Nicosia Cyprus
   09.12.2003Noví spoločníci:
   FARCOM LIMITED Eratosthenous 3, Agios Dometios Nicosia Cyprus
   08.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Cannongate Holdings Limited 1 st Floor,15 Circular Road Douglas Británia
   18.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Varga Legerského 8 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 04.07.1996
   17.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Varga Legerského 8 Bratislava
   09.09.1998Noví spoločníci:
   Cannongate Holdings Limited 1 st Floor,15 Circular Road Douglas Británia
   08.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Cannongate Holdings Limited 1 st Floor,15 Circular Road Douglas Británia
   07.10.1996Noví spoločníci:
   Cannongate Holdings Limited 1 st Floor,15 Circular Road Douglas Británia
   06.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Mag. Brigitte Gschwandtner Ľudové nám. 39 Bratislava
   Mag. Josef Gschwandtner Svážná 1/38 Brno Česká republika
   Sieglinde Gschwandtner Straniakstrasse 4 Salzburg Rakúsko
   13.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Varga Legerského 8 Bratislava
   12.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Brigitte Gschwandtner Ľudové nám. 39 Bratislava
   21.02.1995Nové sidlo:
   Jakabová 59 Bratislava 821 04
   20.02.1995Zrušené sidlo:
   Račianska 182 Bratislava 831 05
   24.03.1994Nové sidlo:
   Račianska 182 Bratislava 831 05
   23.03.1994Zrušené sidlo:
   Nám. Slobody 23 Bratislava 811 06
   22.02.1993Nové obchodné meno:
   MSI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. Slobody 23 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mag. Brigitte Gschwandtner Ľudové nám. 39 Bratislava
   Mag. Josef Gschwandtner Svážná 1/38 Brno Česká republika
   Sieglinde Gschwandtner Straniakstrasse 4 Salzburg Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Brigitte Gschwandtner Ľudové nám. 39 Bratislava