Vytvořte fakturu

PABECO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PABECO
IČO 31343112
TIN 2020801134
DIČ SK2020801134
Datum vytvoření 18 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PABECO
Tekovská 5
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 854 €
Zisk -1 022 €
Kapitál 44 808 €
Vlastní kapitál 40 583 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252638291
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 39,816
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 39,816
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,514
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,380
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 134
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 43,330
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 41,260
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 41,316
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 427
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -6,100
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,022
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,070
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,070
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,092
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 978
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 3,854
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,288
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 566
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,856
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 2,107
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 277
C. Služby (účtová skupina 51) 894
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 567
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 576
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 60
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 60
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -60
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -62
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,022
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31343112 TIN: 2020801134 DIČ: SK2020801134
 • Sídlo: PABECO, Tekovská 5, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Orčík Tekovská 5 Bratislava 821 09 14.09.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Orčík 6 639 € (100%) Tekovská 5 Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Orčík Tekovská 5 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 14.09.1994
   25.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Orčík Tekovská 5 Bratislava
   28.05.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   usporadúvanie seminárov, organizovanie kurzov, prednášok a školení
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   tlmočníctvo a prekladateľstvo v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ján Orčík Tekovská 5 Bratislava
   27.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ján Orčik Tekovská 5 Bratislava
   01.03.1995Nové sidlo:
   Tekovská 5 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ján Orčik Tekovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Orčík Tekovská 5 Bratislava
   28.02.1995Zrušené sidlo:
   Bencúrova 4 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Beata Klementevová Saratovská 14 Bratislava
   Rudolf Pauli Salitergasse 26 2380 Perchtoldsdorf Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Pauli Salitergasse 26 2380 Perchtoldsdorf Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Hanulova 1 Bratislava
   22.12.1993Nové sidlo:
   Bencúrova 4 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Beata Klementevová Saratovská 14 Bratislava
   Rudolf Pauli Salitergasse 26 2380 Perchtoldsdorf Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Pauli Salitergasse 26 2380 Perchtoldsdorf Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Hanulova 1 Bratislava
   21.12.1993Zrušené sidlo:
   Odborárske nám. 4 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Beata Klementevová Saratovská 14 Bratislava
   Rudolf Pauli Salitergasse 26 2380 Perchtoldsdorf Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Beata Klementevová Saratovská 14 Bratislava
   18.02.1993Nové obchodné meno:
   PABECO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárske nám. 4 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   šitie a výroba odevov
   sprostredkovanie v oblasti reklamy a propagácie
   realitná kancelária
   leasing a prenájom priemyselného tovaru
   poradenské konzultačné, sprostredkovateľské a obstarávateľské služby v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Beata Klementevová Saratovská 14 Bratislava
   Rudolf Pauli Salitergasse 26 2380 Perchtoldsdorf Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Beata Klementevová Saratovská 14 Bratislava