Vytvořte fakturu

Delta - B - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Delta - B
IČO 31343155
TIN 2020352224
DIČ SK2020352224
Datum vytvoření 01 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Delta - B
Nám. Ľ. Štúra 2
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 33 749 €
Zisk -17 878 €
Kapitál 1 889 170 €
Vlastní kapitál 350 118 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0232338333
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,058
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 10,058
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,788,853
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 541,012
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,562
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,189
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,798,911
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 338,912
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 166,010
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 166,010
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 16,597
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 174,183
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,878
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,459,999
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,278,112
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 652,830
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,119
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 624,163
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 181,887
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 33,749
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 840
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,909
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 17,890
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 9,543
C. Služby (účtová skupina 51) 462
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 3,594
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,291
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,859
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -9,165
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 817
X. Úrokové výnosy (662) 673
XI. Kurzové zisky (663) 144
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 33,594
M. Úrokové náklady (562) 9,015
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 23,844
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 735
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -32,777
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,918
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -17,878
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015