Vytvořte fakturu

SOLHYDRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.08.2015
Basic information
Obchodní název SOLHYDRO
IČO 31343236
TIN 2020324625
DIČ SK2020324625
Datum vytvoření 01 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLHYDRO
Panónska cesta 17
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 115 745 €
Zisk 82 434 €
Kapitál 574 494 €
Vlastní kapitál 14 187 €
Kontaktní informace
Email solhydro@solhydro.sk
Telefon(y) 0263810980
Fax(y) 0263810989
Date of updating data: 25.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 896,486
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 894,177
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 367,739
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 367,739
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 367,739
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 515,791
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 428,045
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 428,045
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 72,053
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,861
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,832
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,647
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,276
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,371
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,309
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,309
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 896,486
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 96,621
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 267,525
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 267,525
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 57,429
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 57,429
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -310,767
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -310,767
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 82,434
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 799,865
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 221,115
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 220,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,115
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 4,713
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 4,713
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 429,956
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 313,694
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 313,694
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 100,903
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,775
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,701
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,817
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 66
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 33,121
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,043
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 28,078
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 110,960
Date of updating data: 25.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,115,745
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,115,745
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,108,414
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,331
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,024,118
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 887,695
D. Služby (účtová skupina 51) 1,801,242
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 194,036
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 141,491
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 46,206
4. Sociální náklady (527, 528) 6,339
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,009
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 121,982
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,154
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 91,627
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 419,477
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,048
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 972
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 972
XII. Kurzové zisky (663) 76
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,343
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,328
2. Ostatní náklady (562A) 5,328
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 46
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,969
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,295
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 85,332
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,898
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,898
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 82,434
Date of updating data: 25.08.2015
Date of updating data: 25.08.2015
 • IČO :31343236 TIN: 2020324625 DIČ: SK2020324625
 • Sídlo: SOLHYDRO, Panónska cesta 17, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Balázs Gombos Őzgida u. 19/5 Budapešt H-1025 Maďarsko 18.11.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  SOLETANCHE FREYSSINET 267 525 € (100%) Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Balázs Gombos Őzgida u. 19/5 Budapešt H-1025 Maďarsko Vznik funkcie: 18.11.2014
   25.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Kmeť Budatínska 49 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 28.10.2008
   14.08.2014Zrušeny spoločníci:
   SB PARTICIPATIONS Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   21.12.2013Noví spoločníci:
   SOLETANCHE FREYSSINET Boulevard National 133 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika
   20.12.2013Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY ENTREPRISE Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   30.04.2013Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.05.2012Noví spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY ENTREPRISE Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   25.05.2012Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY ENTREPRISE, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   18.05.2011Noví spoločníci:
   SB PARTICIPATIONS Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   SOLETANCHE BACHY ENTREPRISE, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   17.05.2011Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY ENTERPRISE, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   SOLETANCHE BACHY FRANCE, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzsko
   23.04.2010Noví spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY ENTERPRISE, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   SOLETANCHE BACHY FRANCE, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzsko
   22.04.2010Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jean-Luc Raybaut Alleé de Marly 32 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika Vznik funkcie: 05.11.2003
   18.06.2009Noví spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzsko
   17.06.2009Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY, S.A. 6 rue de Watford Nanterre 920 00 Francúzska republika
   27.11.2008Nové predmety činnosti:
   činnosť autorizovaných stavebných inžinierov so zameraním na statiku stavieb - geotechnika
   Noví spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY, S.A. 6 rue de Watford Nanterre 920 00 Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marian Kmeť Budatínska 49 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 28.10.2008
   26.11.2008Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY FRANCE, S.A. 6 rue de Watford Nanterre 920 00 Francúzska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   07.08.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom strojných zariadení
   10.06.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jean-Luc Raybaut Alleé de Marly 32 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika Vznik funkcie: 05.11.2003
   09.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Sloboda Ambroseho 2476/13 Bratislava
   10.09.2003Nové sidlo:
   Panónska cesta 17 Bratislava 851 04
   09.09.2003Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 61 P.O.BOX 31 Bratislava 820 06
   12.12.2002Noví spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY FRANCE, S.A. 6 rue de Watford Nanterre 920 00 Francúzska republika
   11.12.2002Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE ENTREPRISE, S.A 6 rue de Watford 920 00 Nanterre Francúzska republika
   20.11.1997Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61 P.O.BOX 31 Bratislava 820 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Sloboda Ambroseho 2476/13 Bratislava
   19.11.1997Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava 827 22
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Sloboda Romanova 21 Bratislava
   Francis Lalanne 5 rue Montebello F-78000 Versailles Francúzska republika
   04.11.1996Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava 827 22
   Noví spoločníci:
   SOLETANCHE ENTREPRISE, S.A 6 rue de Watford 920 00 Nanterre Francúzska republika
   03.11.1996Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE ENTREPRISE, S.A 6 rue de Watford 920 00 Nanterre Francúzska republika
   17.10.1996Noví spoločníci:
   SOLETANCHE ENTREPRISE, S.A 6 rue de Watford 920 00 Nanterre Francúzska republika
   16.10.1996Zrušeny spoločníci:
   HYDROSTAV a.s. Miletičova 21 Bratislava
   SOLETANCHE ENTERPRISE S.A. 6 rue de Watford 92000 Nantererre Francúzska republika
   01.03.1993Nové obchodné meno:
   SOLHYDRO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   výroba stavebných dielov
   zemné práce vykonávané mechanizmami
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   HYDROSTAV a.s. Miletičova 21 Bratislava
   SOLETANCHE ENTERPRISE S.A. 6 rue de Watford 92000 Nantererre Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Sloboda Romanova 21 Bratislava
   Francis Lalanne 5 rue Montebello F-78000 Versailles Francúzska republika