Vytvořte fakturu

SOFTHARD Technology - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SOFTHARD Technology
IČO 31343422
TIN 2020295486
DIČ SK2020295486
Datum vytvoření 25 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOFTHARD Technology
Lesná 52
90033
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 583 464 €
Zisk 32 162 €
Kapitál 1 715 070 €
Vlastní kapitál 920 195 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0239009296
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 960,358
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 597,524
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 21,859
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 21,859
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 575,665
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 6,017
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 417,444
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 107,965
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 44,239
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 359,043
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 132,086
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 132,086
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 214,242
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 214,242
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 214,242
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,715
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,774
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,941
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,791
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,791
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 960,358
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 859,807
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 820,674
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,151,072
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -330,398
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,162
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 100,551
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 14,523
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 14,523
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 86,028
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 51,066
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,066
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,665
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,624
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 413
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,492
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,768
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 192,987
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 583,464
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 192,987
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 390,477
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 548,206
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,788
D. Služby (účtová skupina 51) 44,439
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 21,631
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,035
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,494
4. Sociální náklady (527, 528) 102
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 331
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 75,681
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 75,681
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 383,758
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 578
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,258
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 126,760
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 85
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 84
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 292
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 292
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -207
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,051
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,889
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,889
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 32,162
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31343422 TIN: 2020295486 DIČ: SK2020295486
 • Sídlo: SOFTHARD Technology, Lesná 52, 90033, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Maxim Larin dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava 29.03.2001
  Viatcheslav Klimkovitch dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava 30.11.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Maxim Larin 2 656 € (40%) dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava
  Viatcheslav Klimkovitch 2 656 € (40%) dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava
  Andrej Jarov 1 328 € (20%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.05.2004Nové sidlo:
   Lesná 52 Marianka 900 33
   25.05.2004Zrušené sidlo:
   Tvarožkova 8 Bratislava 811 03
   17.12.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Maxim Larin dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava Vznik funkcie: 29.03.2001
   Viatcheslav Klimkovitch dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava Vznik funkcie: 30.11.1994
   16.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viatcheslav Klimkovitch dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava
   Maxim Larin dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava Vznik funkcie: 30.11.1994 Skončenie funkcie: 27.03.2001
   04.07.2001Noví spoločníci:
   Andrej Jarov Tvarožkova 8 Bratislava
   Maxim Larin dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava
   03.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Happy FUTURE spol. s r.o. IČO: 17 316 944 Trenčianska 53 Bratislava
   Andrej Jarov Tvarožkova 8 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava
   Maxim Larin dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava
   Gennadi Vigdortchik dlhodobý pobyt na území SR : Miletičova 70 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Sládeček Gercenova 7 Bratislava
   Gennadi Vidgortchik Miletičova 70 Bratislava
   13.05.1997Noví spoločníci:
   Happy FUTURE spol. s r.o. IČO: 17 316 944 Trenčianska 53 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava
   Maxim Larin dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava
   Gennadi Vigdortchik dlhodobý pobyt na území SR : Miletičova 70 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Sládeček Gercenova 7 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch dlhodobý pobyt na území SR : Šášovská 2 Bratislava
   Maxim Larin dlhodobý pobyt na území SR : Starhradská 16 Bratislava Vznik funkcie: 30.11.1994 Skončenie funkcie: 27.03.2001
   12.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Happy FUTURE spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch Osuského 38 Bratislava
   Maxim Larine Kúpeľná 4 Bratislava
   Gennadi Vigdortchik M. Ondrejkoviča 83 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viatcheslav Klimkovitch Osuského 38 Bratislava
   Maxim Larine Hálova 8 Bratislava
   Štefan Sládeček Gercenova 7 Bratislava 851 01
   07.08.1995Noví spoločníci:
   Happy FUTURE spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava
   Andrej Jarov Tvarožkova 8 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch Osuského 38 Bratislava
   Maxim Larine Kúpeľná 4 Bratislava
   Gennadi Vigdortchik M. Ondrejkoviča 83 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viatcheslav Klimkovitch Osuského 38 Bratislava
   Maxim Larine Hálova 8 Bratislava
   Štefan Sládeček Gercenova 7 Bratislava 851 01
   Gennadi Vidgortchik Miletičova 70 Bratislava
   06.08.1995Zrušeny spoločníci:
   Happy FUTURE spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava
   Andrej Jarov Tvarožkova 8 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch Osuského 38 Bratislava
   Maxim Larine Kúpeľná 4 Bratislava
   Gennadi Vigdortchik M. Ondrejkoviča 83 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Sládeček Gercenova 7 Bratislava 851 01
   25.02.1993Nové obchodné meno:
   SOFTHARD Technology spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tvarožkova 8 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskumné, vývojové práce v oblasti elektroniky a informatiky, školiaca činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   automatizované spracovanie údajov, poskytovanie softwaru
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   vydávateľská, reklamná a propagačná činnosť
   poradenstvo v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Happy FUTURE spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava
   Andrej Jarov Tvarožkova 8 Bratislava
   Viatcheslav Klimkovitch Osuského 38 Bratislava
   Maxim Larine Kúpeľná 4 Bratislava
   Gennadi Vigdortchik M. Ondrejkoviča 83 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Sládeček Gercenova 7 Bratislava 851 01