Vytvořte fakturu

ULBRICH Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ULBRICH Slovensko
IČO 31343465
TIN 2020328992
DIČ SK2020328992
Datum vytvoření 01 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ULBRICH Slovensko
Revolučná 23
82362
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 366 439 €
Zisk 16 357 €
Kapitál 688 092 €
Vlastní kapitál 328 291 €
Kontaktní informace
Email bratislava@ulbrich.sk
Telefon(y) 0243295983, 0243295988, 0243295990, 0243424016, 0574462026, 0574884410, 0574884411
Mobile(y) 0903702140
Fax(y) 0243295983
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 303,310
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 303,310
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,477
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 511,806
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 329,222
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,906
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 49,002
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 815,116
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 344,648
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 16,597
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,438
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 309,256
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,357
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 470,468
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 85,130
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 291,631
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 238,928
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 19,483
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 23,032
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,188
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 10,381
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 83,326
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,366,439
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,313,126
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 52,512
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 801
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,328,730
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 856,636
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 25,876
C. Služby (účtová skupina 51) 162,089
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 248,320
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,394
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 31,417
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,998
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 37,709
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 321,037
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6
X. Úrokové výnosy (662) 6
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 15,213
M. Úrokové náklady (562) 8,830
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,378
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -15,207
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 22,502
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 6,145
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 16,357
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31343465 TIN: 2020328992 DIČ: SK2020328992
 • Sídlo: ULBRICH Slovensko, Revolučná 23, 82362, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Bonda Matičná 5 Ivanka pri Dunaji 900 28 01.03.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Bonda 5 477 € (33%) Matičná 5 Ivanka pri Dunaji 900 28
  ULBRICH Holding GmbH 11 120 € (67%) A-2512 Tribuswinkel Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.08.2013Noví spoločníci:
   ULBRICH Holding GmbH Jozefthalerstr. 34 A-2512 Tribuswinkel Rakúsko
   19.08.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Hans Ulbrich Maschinenbau-und Export-Import Handelsgesellschaft m. b.H. Jozefthalerstr. 34 A-2512 Tribuswinkel Rakúsko
   13.12.2005Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bonda Matičná 5 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bonda Matičná 5 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 01.03.1993
   12.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bonda Tupolevova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bonda Tupolevova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.03.1993
   14.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bonda Tupolevova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.03.1993
   13.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bonda Tupolevova 11 Bratislava
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bonda Tupolevova 11 Bratislava
   Ing. Hans Ulbrich Maschinenbau-und Export-Import Handelsgesellschaft m. b.H. Jozefthalerstr. 34 A-2512 Tribuswinkel Rakúsko
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Hans Ulbrich Maschinenbar-und Export-Import Handelsgesellschaft m.b.H. Jozefthalerstr. 34 A-2512 Tribuswinkel Rakúsko
   Ing. Peter Bouda Tupolevova 11 Bratislava
   06.12.1994Noví spoločníci:
   Hans Ulbrich Maschinenbar-und Export-Import Handelsgesellschaft m.b.H. Jozefthalerstr. 34 A-2512 Tribuswinkel Rakúsko
   Ing. Peter Bouda Tupolevova 11 Bratislava
   05.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Hans Ulbrich Maschinenbau - und Export-Import Handelsgesellschaft m.b.H. Jozefthalerstr. 34 Tribuswinkel Rakúsko
   01.03.1993Nové obchodné meno:
   ULBRICH Slovensko, s r.o.
   Nové sidlo:
   Revolučná 23 Bratislava 823 62
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   montáž a opravy strojov a zariadení okrem vyhradených strojov a zariadení určených osobitným predpisom
   montáž a servis hydraulických prvkov a agregátov okrem vyhradených strojov a zariadení určených osobitnými predpismi
   Noví spoločníci:
   Hans Ulbrich Maschinenbau - und Export-Import Handelsgesellschaft m.b.H. Jozefthalerstr. 34 Tribuswinkel Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Bonda Tupolevova 11 Bratislava