Vytvořte fakturu

FILIP M & W - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Obchodní název FILIP M & W
IČO 31343490
TIN 2020299688
DIČ SK2020299688
Datum vytvoření 01 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FILIP M & W
Župné nám. 3
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 271 714 €
Zisk 6 685 €
Kapitál 152 016 €
Vlastní kapitál 6 982 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254435501, 0907460111
Mobile(y) +421907460111, 0907460111
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 105,175
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 105,175
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 52,153
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 91,111
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 47,321
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,197
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,996
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 196,286
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,686
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,362
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,685
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 181,600
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 5,734
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 175,866
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,530
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,033
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,478
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 170,825
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 271,714
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 170,311
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 91,350
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,053
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 261,637
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 141,374
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,824
C. Služby (účtová skupina 51) 81,665
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,650
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 474
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 10,860
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 790
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,077
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,798
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,434
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,434
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,432
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,645
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,685
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016