Vytvořte fakturu

TIPS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TIPS
IČO 31343520
TIN 2020341521
DIČ SK2020341521
Datum vytvoření 01 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIPS
Pekná cesta 19
83152
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 399 731 €
Zisk 5 911 €
Kapitál 76 030 €
Vlastní kapitál 43 762 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244649807, +421244649808, +421244649809
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 89,801
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 21,981
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 21,981
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,981
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 65,205
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) -177
4. Zvířata (124) - /195/ 149
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ -326
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 447
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 447
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 447
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 31,139
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 30,916
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,916
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 223
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 33,796
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 45,598
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -11,802
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,615
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,615
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 89,801
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 49,673
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 36,459
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 36,459
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,911
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,070
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,389
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 8,467
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 922
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 20,498
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,147
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,147
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,501
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,475
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,832
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,543
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,183
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,183
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 58
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 58
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 399,731
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 399,731
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 140
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 397,891
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,700
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 382,314
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 120,653
D. Služby (účtová skupina 51) 101,783
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 144,385
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 105,694
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 36,635
4. Sociální náklady (527, 528) 2,056
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,213
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,988
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,988
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 304
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,988
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,417
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 175,595
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,546
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,406
2. Ostatní náklady (562A) 3,406
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,140
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,546
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,871
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,911
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31343520 TIN: 2020341521 DIČ: SK2020341521
 • Sídlo: TIPS, Pekná cesta 19, 83152, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Rudolf Nagy Nekyje na Ostrove 42 Vrakúň 930 25 05.11.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Nagy 3 320 € (50%) Vrakúň 930 25
  Csaba Nagy 3 319 € (50%) Vrakúň 930 25
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.12.2011Nové predmety činnosti:
   nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
   Noví spoločníci:
   Peter Nagy Nekyje na Ostrove 42 Vrakúň 930 25
   Csaba Nagy Nekyje na Ostrove 42 Vrakúň 930 25
   30.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   28.03.2007Nové obchodné meno:
   TIPS s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednotlivých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Nagy Nekyje na Ostrove 42 Vrakúň 930 25 Vznik funkcie: 05.11.1996
   27.03.2007Zrušené obchodné meno:
   TIPS s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   projektová činnosť v odbore pozemné stavby
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   23.11.2000Nové sidlo:
   Pekná cesta 19 Bratislava 831 52
   22.11.2000Zrušené sidlo:
   Púchovská 16 Bratislava 831 06
   12.07.2000Nové sidlo:
   Púchovská 16 Bratislava 831 06
   11.07.2000Zrušené sidlo:
   Júlová 4 Bratislava 831 01
   07.06.1999Nové sidlo:
   Júlová 4 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   06.06.1999Zrušené sidlo:
   Púchovská 16 Bratislava 835 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   05.11.1996Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   04.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marek Braniš Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marek Braniš
   Ing. Rudolf Nagy
   01.03.1993Nové obchodné meno:
   TIPS s r.o.
   Nové sidlo:
   Púchovská 16 Bratislava 835 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   projektová činnosť v odbore pozemné stavby
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Marek Braniš Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marek Braniš
   Ing. Rudolf Nagy