Vytvořte fakturu

Prvá distribučná P.D.S. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Prvá distribučná P.D.S.
IČO 31343538
TIN 2020294485
DIČ SK2020294485
Datum vytvoření 02 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Prvá distribučná P.D.S.
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 361 701 €
Zisk -15 688 €
Kapitál 365 699 €
Vlastní kapitál -14 218 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263838846
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 375,566
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 283
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 283
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 283
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 320,851
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 58,346
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 58,346
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 160,535
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 141,941
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 141,941
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18,594
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 101,970
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,323
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 98,647
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 54,432
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,794
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 52,638
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 375,566
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -37,604
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,968
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,968
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -29,884
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,519
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -36,403
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,688
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 375,794
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 518
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 518
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 372,589
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 260,504
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 260,504
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 95
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,107
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,029
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 103,854
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,687
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,687
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 37,376
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 37,261
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 115
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,353,363
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,361,701
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,235,203
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 118,160
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,838
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,372,465
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,045,016
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,682
D. Služby (účtová skupina 51) 164,811
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 146,529
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 105,744
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 36,050
4. Sociální náklady (527, 528) 4,735
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 434
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 72
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 72
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,921
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,764
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 130,854
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 67
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 67
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,098
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,098
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,031
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,795
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,893
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,893
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,688
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31343538 TIN: 2020294485 DIČ: SK2020294485
 • Sídlo: Prvá distribučná P.D.S., Gogoľova 18, 85202, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava 02.03.1993
  Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava 02.03.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľuboš Kadlečovič 3 320 € (41.7%) Pečnianska 13 Bratislava
  Ján Kadlečovič 3 320 € (41.7%) Šustekova 13 Bratislava
  Ing. Jozef Malíček 1 328 € (16.7%) Lubinská ul. 18 Bratislava 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.02.2012Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava 851 01
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava 851 04
   22.02.2012Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Kleinedler Ambroseho 1 Bratislava
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   29.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Malíček Lubinská ul. 18 Bratislava 811 03
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava Vznik funkcie: 02.03.1993
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava Vznik funkcie: 02.03.1993
   28.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Ing. Rudolf Paulen Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Dana Paulenova Fazuľova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Ing. Rudolf Paulen Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Dana Paulenova Fazuľova 2 Bratislava
   Ladislav Kleinedler Ambroseho 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Ladislav Kleinedler Ambroseho 1 Bratislava
   Ing. Rudolf Paulen Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Dana Paulenova Fazuľova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   27.06.1997Noví spoločníci:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Ladislav Kleinedler Ambroseho 1 Bratislava
   Ing. Rudolf Paulen Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Dana Paulenova Fazuľova 2 Bratislava
   26.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Ladislav Kleinedler Ambroseho 1 Bratislava
   Eva Murgačová Holíčska 26 Bratislava
   Ing. Rudolf Paulen Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Dana Paulenova Fazuľova 2 Bratislava
   23.10.1996Nové predmety činnosti:
   cestná motorová doprava - nákladná doprava
   02.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Murgačová Holíčska 26 Bratislava
   29.03.1995Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Eva Murgačová Holíčska 26 Bratislava
   28.03.1995Zrušené sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 815 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.03.1993Nové obchodné meno:
   Prvá distribučná spoločnosť s r.o. P.D.S. spol. s r.o. (skrátený názov)
   Nové sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 815 24
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   distribúcia a predaj periodickej a neperiodickej tlače, doplnkového tovaru a tabakových výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Ladislav Kleinedler Ambroseho 1 Bratislava
   Eva Murgačová Holíčska 26 Bratislava
   Ing. Rudolf Paulen Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Dana Paulenova Fazuľova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia