Vytvořte fakturu

MIRIUS Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MIRIUS Bratislava
IČO 31343597
TIN 2020351344
DIČ SK2020351344
Datum vytvoření 01 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MIRIUS Bratislava
Kovácsova 401/39
85110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 234 064 €
Zisk 38 159 €
Kapitál 212 896 €
Vlastní kapitál 130 417 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421262528273, +421262528272, +421262859234
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,888
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,888
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,574
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 205,555
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 194,201
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,918
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,436
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 211,443
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 168,576
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,396
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 121,718
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 38,159
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,867
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 40,855
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,646
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,120
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 18,544
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,545
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,012
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 234,064
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 232,938
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,126
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 182,824
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,493
C. Služby (účtová skupina 51) 134,955
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 32,744
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 392
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,544
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,696
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 51,240
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 91,490
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 378
X. Úrokové výnosy (662) 378
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 838
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 342
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 496
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -460
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 50,780
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 12,621
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 38,159
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015