Vytvořte fakturu

LMC Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LMC Slovakia
IČO 31343601
TIN 2020343545
DIČ SK2020343545
Datum vytvoření 05 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LMC Slovakia
Kremeľská 21
84110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 584 980 €
Zisk -2 323 €
Kapitál 981 833 €
Vlastní kapitál 388 099 €
Kontaktní informace
Email katarina.tajanova@lmc.sk
webové stránky http://www.lmc.sk
Telefon(y) +421265459231, +421265730302, +421265730304, +421265459232, +421265730303, +421265730407, +421265730305
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 999,057
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 69,930
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 69,930
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 38,544
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,308
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 25,078
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 920,337
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 280,200
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 280,200
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 390,441
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 390,506
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 390,506
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -65
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 249,696
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 35,068
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 214,628
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,790
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 8,790
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 999,057
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 404,985
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 200,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 200,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 7,050
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 37,764
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 37,764
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 162,494
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 162,494
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,323
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 594,072
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,467
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,432
12. Odložený daňový závazek (481A) 35
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 585,382
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 239,816
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 239,816
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 313,866
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,981
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,514
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,821
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 384
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,223
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,223
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,582,791
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,584,980
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,582,791
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,189
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,581,652
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,144,241
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 32,560
D. Služby (účtová skupina 51) 302,071
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 91,089
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 66,289
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,892
4. Sociální náklady (527, 528) 1,908
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 789
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,380
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,380
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,522
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,328
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 103,919
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 15
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,413
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,413
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,398
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,930
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,253
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,253
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,323
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31343601 TIN: 2020343545 DIČ: SK2020343545
 • Sídlo: LMC Slovakia, Kremeľská 21, 84110, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ladislav Muzikář Kremeľská 21 Bratislava 841 10 05.03.1993
  Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01 05.03.1993
  PhMr. Iveta Muzikářová Kremeľská 21 Bratislava 841 10 12.11.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ladislav Muzikář 120 000 € (60%) Kremeľská 21 Bratislava 841 10
  Ing. Katarína Tajanová 40 000 € (20%) Planckova 4 Bratislava 851 01
  PhMr. Iveta Muzikářová 40 000 € (20%) Kremeľská 21 Bratislava 841 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.11.2007Nové sidlo:
   Kremeľská 21 - 23 Bratislava 841 10
   Nový štatutárny orgán:
   PhMr. Iveta Muzikářová Kremeľská 21 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 12.11.2007
   28.11.2007Zrušené sidlo:
   Kremeľská 21 Bratislava 841 10
   07.11.2003Nové sidlo:
   Kremeľská 21 Bratislava 841 10
   Noví spoločníci:
   PhMr. Iveta Muzikářová Kremeľská 21 Bratislava 841 10
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01
   Ing. Ladislav Muzikář Kremeľská 21 Bratislava 841 10
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Muzikář Kremeľská 21 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 05.03.1993
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.03.1993
   06.11.2003Zrušené sidlo:
   Kremeľská 21 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Muzikář Bazovského 8 Bratislava 841 01
   PhMr. Iveta Muzikářová Bazovského 8 Bratislava 841 01
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Muzikář Bazovského 8 Bratislava 841 01
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01
   24.03.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Muzikář Bazovského 8 Bratislava 841 01
   PhMr. Iveta Muzikářová Bazovského 8 Bratislava 841 01
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01
   23.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Muzikář Bazovského 8 Bratislava 841 01
   PhMr. Iveta Muzikářová Bazovského 8 Bratislava 841 01
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01
   05.03.1993Nové obchodné meno:
   LMC Slovakia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kremeľská 21 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Muzikář Bazovského 8 Bratislava 841 01
   PhMr. Iveta Muzikářová Bazovského 8 Bratislava 841 01
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Muzikář Bazovského 8 Bratislava 841 01
   Ing. Katarína Tajanová Planckova 4 Bratislava 851 01