Vytvořte fakturu

MEDIA/JUVEN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MEDIA/JUVEN
IČO 31343651
TIN 2020345492
DIČ SK2020345492
Datum vytvoření 08 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIA/JUVEN
Pribišova 19/A
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 282 299 €
Zisk -1 641 €
Kapitál 672 997 €
Vlastní kapitál 385 089 €
Kontaktní informace
Email sekretariat@juven.sk
Telefon(y) 0556253813, 0260251112, 0260251139
Fax(y) 0260251130, 0260251158
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 672,974
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 449,124
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 424,882
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 424,882
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 24,242
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,242
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 209,069
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 207,735
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 207,735
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 207,735
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,334
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 277
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,057
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 14,781
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,644
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 7,137
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 672,974
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 383,448
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 433,182
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 433,182
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 10,292
2. Ostatní fondy (427, 42X) 10,292
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -58,385
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -58,385
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,641
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 288,598
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 19,713
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 19,265
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 448
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 244,621
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 116,985
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,985
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 86,403
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,349
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 814
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,663
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,407
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 291
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 291
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 23,973
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 928
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 928
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 282,299
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 26,545
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 10,441
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 213,646
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,667
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 279,233
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 26,545
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,498
D. Služby (účtová skupina 51) 196,200
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 39,997
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 16,817
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 6,301
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,712
4. Sociální náklady (527, 528) 7,167
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 326
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,156
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,156
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,511
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,066
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,389
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XII. Kurzové zisky (663) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,752
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,911
2. Ostatní náklady (562A) 1,911
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 264
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,577
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,744
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -678
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 963
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 963
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,641
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31343651 TIN: 2020345492 DIČ: SK2020345492
 • Sídlo: MEDIA/JUVEN, Pribišova 19/A, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Janka Pelúchová Hurbanova 976 Kysucké Nové Mesto 024 01 20.02.2012
  Narcis Ochabová L. Novomeského 2673/7 Trenčín 911 08 20.02.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Informačné centrum podnikateľov, s. r. o. 21 659 € (5%) Žilina 010 01
  Mgr. Juraj Málik 411 523 € (95%) Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Narcis Ochabová L. Novomeského 2673/7 Trenčín 911 08 Vznik funkcie: 20.02.2012
   06.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Narcis Ochabová Pribinove sady 30/11 Nová Dubnica 018 51 Vznik funkcie: 20.02.2012
   20.03.2012Noví spoločníci:
   Informačné centrum podnikateľov, s. r. o. Martina Rázusa 23A/8336 Žilina 010 01
   Mgr. Juraj Málik Stavbařu 290/3 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Janka Pelúchová Hurbanova 976 Kysucké Nové Mesto 024 01 Vznik funkcie: 20.02.2012
   Narcis Ochabová Pribinove sady 30/11 Nová Dubnica 018 51 Vznik funkcie: 20.02.2012
   19.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Čuraj Kresanková 9 Bratislava 841 05
   Jana Čurajová Kolonia Hviezda 151 Martin 036 01
   Juraj Málik Stavbařu 290/3 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Čuraj Kresanková 9 Bratislava 841 05
   04.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Málik Stavbařu 290/3 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
   05.03.2004Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj neperiodickej a periodickej tlače
   20.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Čuraj Kresanková 9 Bratislava 841 05
   Jana Čurajová Kolonia Hviezda 151 Martin 036 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Čuraj Kresanková 9 Bratislava 841 05
   19.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Čuraj Karloveská 43 Bratislava
   Jana Čurajová Karloveská 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Čuraj
   21.03.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   18.05.2001Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení
   12.12.1997Nové obchodné meno:
   MEDIA/JUVEN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 19/A Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Juraj Málik Stavbařu 290/3 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Málik Stavbařu 290/3 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
   11.12.1997Zrušené obchodné meno:
   JUVEN, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Karloveská 43 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Čurajová
   12.02.1997Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrno - spoločenských akcií
   08.03.1993Nové obchodné meno:
   JUVEN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karloveská 43 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj neperiodickej tlače
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Čuraj Karloveská 43 Bratislava
   Jana Čurajová Karloveská 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ondrej Čuraj
   Jana Čurajová