Vytvořte fakturu

ProInterier - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ProInterier
IČO 31343678
TIN 2020869774
DIČ SK2020869774
Datum vytvoření 05 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ProInterier
Slovnaftská 102
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 655 700 €
Zisk 21 324 €
Kapitál 405 234 €
Vlastní kapitál 112 541 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911104031, +421911268118, +421903514535
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 605,739
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 604,852
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 88,056
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 74,771
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 13,285
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 121,148
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 121,148
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 121,148
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 314,883
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 314,883
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 314,883
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 80,765
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 483
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 80,282
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 887
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 887
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 605,739
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 133,756
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 199,164
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 199,164
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,682
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,682
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -91,414
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -91,414
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,324
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 471,983
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,051
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 1,051
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 1,051
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 467,764
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 414,585
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 414,585
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,238
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,438
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49,503
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,168
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,168
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 675,415
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 655,700
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 235,423
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 439,992
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -21,222
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,507
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 630,870
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 210,223
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 250,826
D. Služby (účtová skupina 51) 107,393
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 48,358
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 35,074
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,346
4. Sociální náklady (527, 528) 938
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 943
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,987
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,987
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,140
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,830
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 85,751
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 630
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 111
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 519
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -625
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 24,205
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,324
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31343678 TIN: 2020869774 DIČ: SK2020869774
 • Sídlo: ProInterier, Slovnaftská 102, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. David Hanák Krásnohorská 28B Brno 618 00 Česká republika 09.09.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jiří Seifert 199 164 € (100%) 48 Běloky 273 53 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. David Hanák Krásnohorská 28B Brno 618 00 Česká republika Vznik funkcie: 09.09.2009
   22.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Parcer Horná 3 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 08.11.2006
   07.06.2008Nové sidlo:
   Slovnaftská 102 Bratislava 821 07
   06.06.2008Zrušené sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   20.02.2007Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   podlahárstvo
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Parcer Horná 3 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 08.11.2006
   19.02.2007Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Seifert 48 Běloky 273 53 Česká republika Vznik funkcie: 02.12.2005
   08.12.2005Nové obchodné meno:
   ProInterier s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Seifert 48 Běloky 273 53 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Seifert 48 Běloky 273 53 Česká republika Vznik funkcie: 02.12.2005
   07.12.2005Zrušené obchodné meno:
   STAMON INTERIER s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Seifert Cimburkova 3 Praha 3 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Zrínyi Sibírska 53 Bratislava
   02.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Seifert Cimburkova 3 Praha 3 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Zrínyi Sibírska 53 Bratislava
   01.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Seifert Cimburkova 3 Praha 3 Česká republika
   Ing. Václav Záhradník Trojská 606/101 Praha 8 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Benčík Sološnická 57 Bratislava 841 05
   05.03.1993Nové obchodné meno:
   STAMON INTERIER s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   realitná agentúra
   Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Seifert Cimburkova 3 Praha 3 Česká republika
   Ing. Václav Záhradník Trojská 606/101 Praha 8 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ivan Benčík Sološnická 57 Bratislava 841 05