Vytvořte fakturu

PROMECON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROMECON
IČO 31343724
TIN 2020869796
Datum vytvoření 22 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROMECON
Páričkova 18
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 663 €
Zisk 2 999 €
Kapitál 20 367 €
Vlastní kapitál 13 630 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 23,475
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 50
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,222
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 23,475
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,630
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 6,328
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,999
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,845
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,845
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 845
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 13,663
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 11,023
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,640
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 9,749
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 9,749
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,914
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,914
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 69
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 69
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -69
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,845
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 846
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,999
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4248463.tif
Date of updating data: 25.06.2015