Vytvořte fakturu

Consortio Fashion Group - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Consortio Fashion Group
IČO 31343767
TIN 2020294606
DIČ SK2020294606
Datum vytvoření 05 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Consortio Fashion Group
Heydukova 12-14
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 423 971 €
Zisk 17 919 €
Kapitál 647 676 €
Vlastní kapitál 146 421 €
Kontaktní informace
Email servis@halens.sk
Telefon(y) 0250111222, 0250111888, 0250111905
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,094,879
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,030,796
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 34,446
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 34,446
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 870,812
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 493,213
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 493,213
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 377,449
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 150
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 125,538
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 125,538
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 64,083
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 64,083
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,094,879
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 72,740
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 50,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 50,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,821
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,821
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,919
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 933,913
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 865,862
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 747,872
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 747,872
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 91,600
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,390
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 68,051
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 68,051
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 88,226
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 88,226
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,427,506
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,423,971
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,021,790
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 402,181
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,391,955
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,162,706
D. Služby (účtová skupina 51) 1,223,834
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -17,362
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,777
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,016
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -364,750
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,535
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,535
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 3,535
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 420
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 420
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 420
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,115
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,131
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 17,212
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 17,210
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,919
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31343767 TIN: 2020294606 DIČ: SK2020294606
 • Sídlo: Consortio Fashion Group, Heydukova 12-14, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dana Procházková Za Pasáží 1343 Pardubice 530 02 Česká republika 01.12.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Consortio Fashion Group s. r. o. 5 000 € (10%) Praha 3 Žižkov 130 00 Česká republika
  Consortio Fashion Group Aktiebolag 45 000 € (90%) Boras 504 68 Švédske kráľovstvo
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.03.2014Nové sidlo:
   Heydukova 12-14 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Consortio Fashion Group Aktiebolag Risängsgatan 4-6 Boras 504 68 Švédske kráľovstvo
   26.03.2014Zrušené sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Consortio Invest AB Box 921 Boras 501 10 Švédske kráľovstvo
   10.01.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dana Procházková Za Pasáží 1343 Pardubice 530 02 Česká republika Vznik funkcie: 01.12.2013
   09.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   19.10.2012Nové obchodné meno:
   Consortio Fashion Group spol. s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Consortio Fashion Group s. r. o. IČO: 45 315 680 Domažlická 1256/1 Praha 3 Žižkov 130 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Freddy Mikael Sobin Lűtzengatan 1 1gh 1202 Stockholm 115 20 Švédske kráľovstvo Vznik funkcie: 12.08.2012
   18.10.2012Zrušené obchodné meno:
   Consortio Fashion Group spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Halens s.r.o. IČO: 45 315 680 Březhrad 177 Hradec Králové 503 32 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Katzer Na Obci 304 Srch 533 52 Česká republika Vznik funkcie: 22.06.2011
   Matthias Michael Fink Grossweidenmühlstrasse 2 Nürnberg 904 19 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 26.04.2010
   29.02.2012Nové obchodné meno:
   Consortio Fashion Group spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   28.02.2012Zrušené obchodné meno:
   Halens spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   20.01.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Iván Mihályné Pasztelyák Visegrádi 57 Budapest 011 32 Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Ambrova 13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 03.03.1999
   30.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Katzer Na Obci 304 Srch 533 52 Česká republika Vznik funkcie: 22.06.2011
   27.05.2010Noví spoločníci:
   Halens s.r.o. IČO: 45 315 680 Březhrad 177 Hradec Králové 503 32 Česká republika
   26.05.2010Zrušeny spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. IČO: 45 315 680 Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   14.05.2010Nové obchodné meno:
   Halens spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Matthias Michael Fink Grossweidenmühlstrasse 2 Nürnberg 904 19 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 26.04.2010
   13.05.2010Zrušené obchodné meno:
   QUELLE spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 08
   02.03.2010Noví spoločníci:
   Consortio Invest AB Box 921 Boras 501 10 Švédske kráľovstvo
   01.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Quelle International Limited Bedford Row 20-22 Londýn WC1R4JS Veľká Británia
   25.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Axel Oliver Steuernagel Römerstrasse 3 Pullach i.Isartal SRN Vznik funkcie: 25.04.2007
   14.10.2008Noví spoločníci:
   Quelle International Limited Bedford Row 20-22 Londýn WC1R4JS Veľká Británia
   13.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Primondo GmbH Theodor-Althoff-Straße 2 Essen 451 33 Spolková republika Nemecko
   06.09.2008Noví spoločníci:
   Primondo GmbH Theodor-Althoff-Straße 2 Essen 451 33 Spolková republika Nemecko
   05.09.2008Zrušeny spoločníci:
   QUELLE GmbH Nürnbergerstrasse 91-95 Fürth Spolková republika Nemecko
   05.05.2007Noví spoločníci:
   QUELLE GmbH Nürnbergerstrasse 91-95 Fürth Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Axel Oliver Steuernagel Römerstrasse 3 Pullach i.Isartal SRN Vznik funkcie: 25.04.2007
   04.05.2007Zrušeny spoločníci:
   QUELLE Aktiengesellschaft Nurnbergerstr. 91-95 Furth Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Christian Wolfgang Unger Weiherackerweg 15 Marloffstein Rathsberg SRN Vznik funkcie: 18.11.2005
   15.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Christian Wolfgang Unger Weiherackerweg 15 Marloffstein Rathsberg SRN Vznik funkcie: 18.11.2005
   14.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Harald Hubert Gutschi Hummelbergweg 2E Graz 9054 Rakúska republika Vznik funkcie: 22.11.2004
   31.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Harald Hubert Gutschi Hummelbergweg 2E Graz 9054 Rakúska republika Vznik funkcie: 22.11.2004
   30.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Nathalie Balla Pickertstrasse 2 Fürth 907 62 Nemecko Vznik funkcie: 19.04.2002
   24.07.2003Nové sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   QUELLE Aktiengesellschaft Nurnbergerstr. 91-95 Furth Spolková republika Nemecko
   23.07.2003Zrušené sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 821 08
   09.09.2002Nové predmety činnosti:
   zasielkový obchod
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Nathalie Balla Pickertstrasse 2 Fürth 907 62 Nemecko Vznik funkcie: 19.04.2002
   Iván Mihályné Pasztelyák Visegrádi 57 Budapest 011 32 Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Ambrova 13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 03.03.1999
   08.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Iván Mihályné Pasztelyák Visegrádi 57 Budapest 011 32 Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Ambrova 13 Bratislava 831 01
   Dipl.. Ing. Norbert H.L. Rex Pod Pekařkou 29/1087 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 14 Bratislava Skončenie funkcie: 19.04.2002
   07.12.1999Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonmických poradcov
   vedenie účtovníctva
   prieskum trhu
   17.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Iván Mihályné Pasztelyák Visegrádi 57 Budapest 011 32 Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Ambrova 13 Bratislava 831 01
   16.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Holger Kurt Kopp Hofener Strasse 142 Nurnberg 904 31 SNR prechodný pobyt na území SR : Športová 443 Most pri Bratislave 900 46
   13.01.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   nakladateľská a vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. IČO: 45 315 680 Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   12.01.1999Zrušeny spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   16.07.1998Noví spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   08.12.1997Nový štatutárny orgán:
   Holger Kurt Kopp Hofener Strasse 142 Nurnberg 904 31 SNR prechodný pobyt na území SR : Športová 443 Most pri Bratislave 900 46
   05.09.1997Noví spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   04.09.1997Zrušeny spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   29.05.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   28.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Magdaléna Molnárová Slávičie údolie 18 Bratislava
   RITTLER Bianca Manuela Elisabeth Barbora Malá 5 Bratislava
   20.02.1997Noví spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   19.02.1997Zrušeny spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   16.08.1995Nové sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 821 08
   15.08.1995Zrušené sidlo:
   Mýtna 5 Bratislava 811 07
   04.05.1995Noví spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RITTLER Bianca Manuela Elisabeth Barbora Malá 5 Bratislava
   Dipl.. Ing. Norbert H.L. Rex Pod Pekařkou 29/1087 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 14 Bratislava Skončenie funkcie: 19.04.2002
   03.05.1995Zrušeny spoločníci:
   QUELLE s r.o Bavorská 856 Praha 5 - Stodúlky Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.03.1993Nové obchodné meno:
   QUELLE spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 5 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   QUELLE s r.o Bavorská 856 Praha 5 - Stodúlky Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Magdaléna Molnárová Slávičie údolie 18 Bratislava