Vytvořte fakturu

MULTITEL SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název MULTITEL SLOVAKIA
Stav Zničeno
IČO 31343881
TIN 2020341499
DIČ SK2020341499
Datum vytvoření 08 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MULTITEL SLOVAKIA
Daniela Dlabača 769/21
01001
Žilina
Financial information
Prodej a příjem 38 766 €
Zisk -90 068 €
Kapitál 207 115 €
Vlastní kapitál 21 697 €
Kontaktní informace
Email multitel@multitel.sk
Telefon(y) 0244886769
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 48,498
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 48,277
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 40,445
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 34,677
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,677
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 77
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,226
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 465
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,832
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,222
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,610
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 221
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 221
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 48,498
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -14,928
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 370,445
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 66,861
2. Ostatní fondy (427, 42X) 66,861
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -368,805
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 182,533
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -551,338
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -90,068
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 63,426
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,779
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,779
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 56,597
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 55,883
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55,883
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 714
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 50
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 31,278
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 38,766
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,710
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 28,568
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,800
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,688
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 127,733
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,534
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,233
D. Služby (účtová skupina 51) 58,046
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 25,928
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 18,092
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,367
4. Sociální náklady (527, 528) 1,469
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 323
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,620
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,620
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 16,845
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,204
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -88,967
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -31,535
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 151
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 151
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -139
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -89,106
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 962
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -90,068
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016
 • IČO :31343881 TIN: 2020341499 DIČ: SK2020341499
 • Sídlo: MULTITEL SLOVAKIA, Daniela Dlabača 769/21, 01001, Žilina
 • Datum vytvoření: 08 Březen 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.04.2016Zrušené obchodné meno:
   MULTITEL SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Daniela Dlabača 769/21 Žilina 010 01
   14.07.2015Nové sidlo:
   Daniela Dlabača 769/21 Žilina 010 01
   23.04.1996Nové obchodné meno:
   MULTITEL SLOVAKIA, spol. s r.o.
   08.03.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným