Vytvořte fakturu

CLAIMEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CLAIMEX
IČO 31344178
TIN 2020336318
DIČ SK2020336318
Datum vytvoření 15 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CLAIMEX
Junácka 4
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 77 082 €
Zisk -916 €
Kapitál 20 178 €
Vlastní kapitál 6 068 €
Kontaktní informace
Email claimex@claimex.sk
Telefon(y) 0244880642, 0244256542
Mobile(y) 0903767198
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 18,691
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,691
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 11,096
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11,096
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,893
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,893
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,893
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,702
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 269
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,433
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,691
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,153
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,234
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,234
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,804
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,804
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -916
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,538
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,810
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,810
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,960
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 742
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 742
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,200
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,216
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 760
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,042
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 768
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 768
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 77,030
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 77,082
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 8,567
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 68,462
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 76,909
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,927
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 22,907
D. Služby (účtová skupina 51) 18,480
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 26,183
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 18,613
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,551
4. Sociální náklady (527, 528) 1,019
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 56
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,346
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 173
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,715
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 129
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 129
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -129
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 44
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -916
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31344178 TIN: 2020336318 DIČ: SK2020336318
 • Sídlo: CLAIMEX, Junácka 4, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Záhoran Listová 6 Bratislava 821 05 15.03.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Záhoran 6 639 € (100%) Listová 6 Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Záhoran Listová 6 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 15.03.1993
   15.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Záhoran Sklenárova 24 Bratislava
   27.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Záhoran Listová 6 Bratislava 821 05
   26.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ján Záhoran Sklenárova 24 Bratislava
   30.10.1996Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom /veľkoobchod/, ako i nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovanie v oblasti nákupu, predaja tovaru a sprostredkovanie výkonu služieb
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   montáž a opravy automobilových skiel, ako i strešných okien
   Noví spoločníci:
   Ján Záhoran Sklenárova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Zdeno Bobáň 166 Šterusy
   Igor Ďurič Cukrovarská 758/12 Sereď
   Milan Eliáš Veľká Hradná 126 Svinná
   Miroslav Mihalus Romanova 21 Bratislava
   Ján Záhoran Sklenárova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Eliáš Veľká Hradná 126 Svinná
   12.06.1995Noví spoločníci:
   Ján Záhoran Sklenárova 24 Bratislava
   11.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Peter Bielik Dlhá 21 Nitra
   Ján Záhoran Sklenárova 24 Bratislava
   15.03.1993Nové obchodné meno:
   CLAIMEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Junácka 4 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Peter Bielik Dlhá 21 Nitra
   Zdeno Bobáň 166 Šterusy
   Igor Ďurič Cukrovarská 758/12 Sereď
   Milan Eliáš Veľká Hradná 126 Svinná
   Miroslav Mihalus Romanova 21 Bratislava
   Ján Záhoran Sklenárova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Eliáš Veľká Hradná 126 Svinná
   Ján Záhoran Sklenárova 24 Bratislava