Vytvořte fakturu

JURIGA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.06.2016
Basic information
Obchodní název JURIGA
IČO 31344194
TIN 2020350915
DIČ SK2020350915
Datum vytvoření 15 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JURIGA
Gercenova 3
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 049 534 €
Zisk 3 762 €
Kapitál 248 238 €
Vlastní kapitál 88 610 €
Kontaktní informace
Email juriga@juriga.sk
Telefon(y) 0263453031
Date of updating data: 03.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 654,527
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 30,464
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 5,192
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,941
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 251
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 25,272
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 24,929
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 343
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 622,751
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,844
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,844
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 383,806
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 386,533
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 386,533
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ -523
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -2,204
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 21,505
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 21,505
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 215,596
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 31,197
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 184,399
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,312
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,312
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 654,527
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,699
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,938
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,938
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 694
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 694
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 107,305
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 107,305
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,762
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 535,153
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,035
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,035
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 534,118
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 373,542
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 373,542
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 102,354
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,703
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,155
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,480
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 884
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 675
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 675
Date of updating data: 03.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,049,354
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,049,534
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,039,408
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,946
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 180
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,042,892
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 970,963
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,063
D. Služby (účtová skupina 51) 23,117
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 33,951
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 26,666
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,951
4. Sociální náklady (527, 528) 334
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 83
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,260
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,260
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 455
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,642
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 48,211
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,642
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,762
Date of updating data: 03.06.2016
Date of updating data: 03.06.2016