Vytvořte fakturu

ELEKTROINSTAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELEKTROINSTAL
IČO 31344216
TIN 2020352202
DIČ SK2020352202
Datum vytvoření 22 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELEKTROINSTAL
Černyševského 37
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 31 331 €
Zisk 1 843 €
Kapitál 28 370 €
Vlastní kapitál 3 188 €
Kontaktní informace
Email gomorex@gomorex.sk
Telefon(y) 0903265730
Mobile(y) 0903265730
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 11,298
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 11,298
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,298
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,244
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,062
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 286
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,076
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 25,542
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,030
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -4,117
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,843
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,512
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 11,852
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,603
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,249
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 8,660
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 31,331
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 20,262
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,584
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,485
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 28,125
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,895
C. Služby (účtová skupina 51) 14,633
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 186
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,766
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,062
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,583
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,206
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,734
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 404
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 304
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 100
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -403
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,803
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,843
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015