Vytvořte fakturu

LINDEN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.07.2016
Basic information
Obchodní název LINDEN
Stav Zničeno
IČO 31344283
TIN 2020329014
DIČ SK2020329014
Datum vytvoření 08 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LINDEN
Námestie Martina Benku 16
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 143 663 €
Zisk -59 665 €
Kapitál 160 455 €
Vlastní kapitál 51 227 €
Kontaktní informace
Email jaga@jagasro.sk
Telefon(y) 0255648231
Fax(y) 0255648233
Date of updating data: 04.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 8,341
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,844
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,844
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 85,918
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 15
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 76,665
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,734
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,724
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 94,259
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,438
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,768
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,064
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 40,755
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -59,665
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,697
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,807
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 98,024
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 79,574
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 5,180
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,018
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,252
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,612
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,254
Date of updating data: 04.07.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 143,663
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 143,866
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -203
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 201,778
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,080
C. Služby (účtová skupina 51) 51,672
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 84,895
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,642
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,417
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,072
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -58,115
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 83,114
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 591
M. Úrokové náklady (562) 180
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 411
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -590
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -58,705
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -59,665
Date of updating data: 04.07.2016
Date of updating data: 04.07.2016
 • IČO :31344283 TIN: 2020329014 DIČ: SK2020329014
 • Sídlo: LINDEN, Námestie Martina Benku 16, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Březen 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.06.2016Zrušené obchodné meno:
   LINDEN s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Námestie Martina Benku 16 Bratislava 811 07
   21.01.2014Nové obchodné meno:
   LINDEN s. r. o.
   09.02.2006Nové sidlo:
   Námestie Martina Benku 16 Bratislava 811 07
   08.03.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným