Vytvořte fakturu

KONCEPT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.11.2015
Basic information
Obchodní název KONCEPT
IČO 31344330
TIN 2020926347
DIČ SK2020926347
Datum vytvoření 15 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONCEPT
Vilova 19
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 103 946 €
Zisk 2 922 €
Kapitál 35 605 €
Vlastní kapitál 14 438 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263536191
Date of updating data: 30.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 30,334
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,753
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,301
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 17,056
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,056
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 245
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,452
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 499
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,953
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,581
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,581
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,334
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,359
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 7,134
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,134
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,922
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,474
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 388
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 388
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,145
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,952
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,952
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,207
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,560
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,999
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 427
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 941
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 941
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 501
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 501
Date of updating data: 30.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 102,956
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 103,946
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 102,956
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 990
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 96,603
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,154
D. Služby (účtová skupina 51) 41,744
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 44,979
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 32,960
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,984
4. Sociální náklady (527, 528) 1,035
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 495
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,137
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,094
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,343
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 58,058
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,877
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 1,750
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 127
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,874
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,469
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,547
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,547
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,922
Date of updating data: 30.11.2015
Date of updating data: 30.11.2015
 • IČO :31344330 TIN: 2020926347 DIČ: SK2020926347
 • Sídlo: KONCEPT, Vilova 19, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Eva Pavlíková Vilová 2277/19 Bratislava 851 01 26.10.2009
  Ing. Vladimír Marhefka Vodárenská 848/9 Dunajská Lužná 900 42 10.11.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Eva Pavlíková 1 660 € (25%) Vilová 2277/19 Bratislava 851 01
  Ing. Michal Hrabovec 1 660 € (25%) Ivanka pri Dunaji 900 28
  DanubiaTel, a.s. 3 320 € (50%) Bratislava-Karlova Ves 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.11.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Marhefka Vodárenská 848/9 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 10.11.2015
   25.10.2014Noví spoločníci:
   DanubiaTel, a.s. Borská 6 Bratislava-Karlova Ves 841 04
   20.10.2012Noví spoločníci:
   Ing. Eva Pavlíková Vilová 2277/19 Bratislava 851 01
   21.11.2009Noví spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Matičná 67/1980 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Pavlíková Vilová 19/2277 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.10.2009
   15.03.2001Nové obchodné meno:
   KONCEPT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vilova 19 Bratislava 851 01
   15.03.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   vydavateľské činnosti
   reklama a propagácia
   prenájom motorových vozidiel
   leasing
   realitná agentúra
   preklady a tlmočenie - jazyk nemecký, anglický, francúsky, ruský a poľský
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia