Vytvořte fakturu

RATIO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RATIO
IČO 31344348
TIN 2020315121
DIČ SK2020315121
Datum vytvoření 09 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RATIO
Drieňova 34
82616
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 39 704 €
Zisk -5 207 €
Kapitál 58 242 €
Vlastní kapitál 47 855 €
Kontaktní informace
Email sudek@madnes.eu
Telefon(y) 0911494340
Mobile(y) +421911494340
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 45,391
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 22,148
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 22,148
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 22,148
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,357
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,110
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,539
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,539
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 571
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,247
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,398
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,849
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,886
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,886
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 45,391
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,648
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,598
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,598
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,982
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,982
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 27,275
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 27,275
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,207
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,673
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 627
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 627
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,046
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 516
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 516
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 105
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 67
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,358
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 70
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 70
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 39,424
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 39,704
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 39,424
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 280
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,800
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,930
D. Služby (účtová skupina 51) 21,417
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,433
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,800
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 633
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 530
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,074
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,074
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 9,890
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,526
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,096
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,077
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 151
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 151
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -151
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,247
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,207
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31344348 TIN: 2020315121 DIČ: SK2020315121
 • Sídlo: RATIO, Drieňova 34, 82616, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Zdenko Sudek Palkovičova 1 Bratislava 821 08 02.08.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Zdenko Sudek 14 108 € (85%) Bratislava
  Peter Sudek 2 490 € (15%) Whitehouse Station NJ 08889 U.S.A.
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.01.2010Noví spoločníci:
   Zdenko Sudek Palkovičova 1 Bratislava
   Peter Sudek Stonehouse drive 18 Whitehouse Station NJ 08889 U.S.A.
   15.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zdenko Sudek, , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   Zdenko Sudek ml. Palkovičova 1 Bratislava
   04.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Sudek Palkovičova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 02.08.2007
   03.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Sudek, , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   31.05.2004Nové predmety činnosti:
   správa a prenájom nebytových priestorov vrátane poskytovania služieb - obstarávateľské služby, spojená s prenájmom a správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Zdenko Sudek, , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   Zdenko Sudek ml. Palkovičova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Sudek, , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   30.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Hornák Pavlovova 13 Bratislava
   Ing. Zdeno Sudek, CSc Palkovičova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdeno Sudek, CSc Palkovičova 1 Bratislava
   09.03.1993Nové obchodné meno:
   RATIO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava 826 16
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Poradenská činnosť v oblasti bytových a občianskych stavieb
   Projektová činnosť v investičnej výstavbe
   architektúra, urbanizmus a územné plánovanie
   Inžinierska činnosť v stavebníctve
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Rudolf Hornák Pavlovova 13 Bratislava
   Ing. Zdeno Sudek, CSc Palkovičova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdeno Sudek, CSc Palkovičova 1 Bratislava