Vytvořte fakturu

PULImedical - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PULImedical
IČO 31344399
TIN 2020315044
DIČ SK2020315044
Datum vytvoření 01 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PULImedical
Nádražná 34
90028
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 285 893 €
Zisk 565 730 €
Kapitál 4 248 763 €
Vlastní kapitál 2 499 281 €
Kontaktní informace
Email pulimedical@pulimedical.sk
Telefon(y) 0245944920, 0245944922, 0245944921
Fax(y) 0245944919
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,999,574
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 504,243
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 504,243
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 229,310
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 267,292
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 7,641
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,486,448
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 630,603
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,493
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 622,110
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,390,866
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,388,793
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,388,793
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,073
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 464,979
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,726
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 458,253
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,883
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,883
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,999,574
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,573,513
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,700
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,700
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 11,007
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,007
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,990,076
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,990,076
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 565,730
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,425,936
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 61,648
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,812
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 58,836
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,346,004
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,010,578
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,010,578
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 190,359
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 22,433
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,771
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 106,863
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,284
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 18,284
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 125
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 125
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,286,328
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,285,893
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,721,103
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 170,354
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,215
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,388,221
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,544,718
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,948,155
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 102,308
D. Služby (účtová skupina 51) 501,014
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 483,390
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 344,791
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 129,468
4. Sociální náklady (527, 528) 9,131
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,680
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 98,238
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 98,238
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -63
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,407,996
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 741,175
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,339,980
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 434
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 394
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 394
XII. Kurzové zisky (663) 40
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,936
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,165
2. Ostatní náklady (562A) 4,165
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,275
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,496
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,502
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 729,673
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 163,943
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 163,943
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 565,730
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31344399 TIN: 2020315044 DIČ: SK2020315044
 • Sídlo: PULImedical, Nádražná 34, 90028, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Imrich Lenk Kovácsova 1260/104A Bratislava - Rusovce 851 10 07.03.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Imrich Lenk 6 700 € (100%) Kovácsova 1260/104A Bratislava - Rusovce 851 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.07.2012Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   reklamné a marketingové služby
   prenájom hnuteľných vecí
   výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení,
   Noví spoločníci:
   Imrich Lenk Kovácsova 1260/104A Bratislava - Rusovce 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Imrich Lenk Kovácsova 1260/104A Bratislava - Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 07.03.1997
   04.07.2012Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom zdravotníckej techniky
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti, včítane lekárskych prístrojov
   poradenstvo a inžinierska činnosť pre investície v oblasti zdravotníctva
   sprostredkovanie služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Imrich Lenk Stromová 10482/46 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Lenk Stromová 10482/46 Bratislava 831 01
   14.11.2002Nové sidlo:
   Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28
   13.11.2002Zrušené sidlo:
   Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 27
   09.11.2000Nové sidlo:
   Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 27
   08.11.2000Zrušené sidlo:
   Holíčska 25 Bratislava 851 05
   31.08.1999Nové obchodné meno:
   PULImedical, spol. s r.o.
   30.08.1999Zrušené obchodné meno:
   PULI - MEDICAL, spoločnosť s ručením obmedzeným
   22.09.1998Noví spoločníci:
   Imrich Lenk Stromová 10482/46 Bratislava 831 01
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   PULI a.s IČO: 31 373 216 Miletičova 24 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   07.03.1997Nové sidlo:
   Holíčska 25 Bratislava 851 05
   Nové predmety činnosti:
   prenájom zdravotníckej techniky
   Noví spoločníci:
   PULI a.s IČO: 31 373 216 Miletičova 24 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Imrich Lenk Stromová 10482/46 Bratislava 831 01
   06.03.1997Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   PULI, spol. s r.o. Seberíniho 1 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   05.05.1995Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia liečiv
   opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, montáž a opravy lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
   poradenstvo a inžinierska činnosť pre investície v oblasti zdravotníctva
   sprostredkovanie služieb
   02.09.1993Nové obchodné meno:
   PULI - MEDICAL, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   PULI, spol. s r.o. Seberíniho 1 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   01.09.1993Zrušené obchodné meno:
   PULI - MEDICAL, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   PULI, spol. s r.o. Seberíniho 1 Bratislava
   Ing. Roman Bartoš Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Bartoš Ožvoldíkova 4 Bratislava
   01.03.1993Nové obchodné meno:
   PULI - MEDICAL, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti, včítane lekárskych prístrojov
   Noví spoločníci:
   PULI, spol. s r.o. Seberíniho 1 Bratislava
   Ing. Roman Bartoš Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Bartoš Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava