Vytvořte fakturu

FREYTAG - BERNDT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FREYTAG - BERNDT
IČO 31344518
TIN 2020352312
DIČ SK2020352312
Datum vytvoření 17 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FREYTAG - BERNDT
Hrachova 4
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 245 611 €
Zisk 6 323 €
Kapitál 1 029 690 €
Vlastní kapitál 652 243 €
Kontaktní informace
Email papayova@freytagberndt.sk
webové stránky http://www.freytagberndt.sk
Telefon(y) +421243643671, +421243421695, +421243643672, +421243643673, +421243410874, +421243335866
Mobile(y) +421905917933
Fax(y) 0243421695
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 877,163
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 823,384
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 567,229
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 518,024
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 49,205
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 256,155
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 256,155
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 52,357
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 22,328
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 20,492
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,492
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,520
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 316
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 30,029
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 831
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 29,198
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,422
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,422
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 877,163
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 658,565
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 302
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,496
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,496
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 29,025
2. Ostatní fondy (427, 42X) 29,025
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 585,225
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 585,225
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,323
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 217,433
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,949
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,949
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 211,235
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,721
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,721
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 193,661
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,581
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,056
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,216
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,249
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,249
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,165
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,165
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 245,489
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 245,611
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 245,489
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 122
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 230,024
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,890
D. Služby (účtová skupina 51) 32,975
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 189,682
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 137,981
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 46,544
4. Sociální náklady (527, 528) 5,157
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 530
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,947
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,587
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 207,624
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,090
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,090
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2,088
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,394
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,639
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 7,449
2. Ostatní náklady (562A) 190
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,755
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,304
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,283
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,323
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31344518 TIN: 2020352312 DIČ: SK2020352312
 • Sídlo: FREYTAG - BERNDT, Hrachova 4, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Erika Papayová Zálužická ll Bratislava 17.03.1993
  Dr. Christian Halbwachs Brunner Strasse 69 Viedeň 1231 Rakúska republika 03.08.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Freytag - Berndt und Artaria Kommanditgesellschaft, Kartographische Anstalt 33 194 € (100%) Wien 1231 Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.11.2006Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické činnosti
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   25.08.2006Nový štatutárny orgán:
   Dr. Christian Halbwachs Brunner Strasse 69 Viedeň 1231 Rakúska republika Vznik funkcie: 03.08.2006
   02.12.2003Noví spoločníci:
   Freytag - Berndt und Artaria Kommanditgesellschaft, Kartographische Anstalt Brunner Strasse 69 Wien 1231 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Erika Papayová Zálužická ll Bratislava Vznik funkcie: 17.03.1993
   01.12.2003Zrušeny spoločníci:
   FREYTAG - BERNDT und ARTARIA Komanditgesellschaft, Schottenfeldgasse 62 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Erika Papayová Zálužická ll Bratislava
   21.02.1997Noví spoločníci:
   FREYTAG - BERNDT und ARTARIA Komanditgesellschaft, Schottenfeldgasse 62 Wien Rakúsko
   15.04.1993Nové sidlo:
   Hrachova 4 Bratislava 821 05
   14.04.1993Zrušené sidlo:
   Ambroseho 8 Bratislava 851 02
   17.03.1993Nové obchodné meno:
   FREYTAG - BERNDT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ambroseho 8 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v kartografii
   vydavateľská činnosť
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   colná deklarácia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Erika Papayová Zálužická ll Bratislava