Vytvořte fakturu

RENTIA SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RENTIA SLOVAKIA
IČO 31344526
TIN 2020839161
DIČ SK2020839161
Datum vytvoření 08 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RENTIA SLOVAKIA
Palkovičova 18
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 117 185 €
Zisk 20 755 €
Kapitál 84 884 €
Vlastní kapitál 54 945 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243413096
Mobile(y) 0905365337, 0905553226, 0907033896, 0907319120, 0908860804, 0918391143
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 11,107
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 11,107
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,107
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 79,368
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 21,187
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,521
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,660
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 90,475
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 62,946
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,960
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,960
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 711
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 31,520
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 20,755
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,529
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 27,529
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,155
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,851
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,345
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,178
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 117,185
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 117,185
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 88,229
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,666
C. Služby (účtová skupina 51) 46,380
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 25,121
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 466
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,929
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 667
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 28,956
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 63,139
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 22
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 22
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -18
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 28,938
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 8,183
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 20,755
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31344526 TIN: 2020839161 DIČ: SK2020839161
 • Sídlo: RENTIA SLOVAKIA, Palkovičova 18, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Štefánia Huňorová Hájniky 9 Svätý Jur 900 21 08.03.1993
  Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 18 Bratislava 821 08 28.02.1997
  Ing. Katarína Šinská Raketová 8 Bratislava 28.02.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Štefánia Huňorová 3 320 € (33.3%) Hájniky 9 Svätý Jur 900 21
  Ing. Jarmila Hodeková 3 320 € (33.3%) Palkovičova 18 Bratislava 821 08
  Ing. Katarína Šinská 3 320 € (33.3%) Raketová 8 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.11.2009Nové sidlo:
   Palkovičova 18 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 18 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 18 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 28.02.1997
   12.11.2009Zrušené sidlo:
   Pažítková 4 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 8 Bratislava Vznik funkcie: 28.02.1997
   19.11.2003Nové sidlo:
   Pažítková 4 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefánia Huňorová Hájniky 9 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefánia Huňorová Hájniky 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 08.03.1993
   Ing. Katarína Šinská Raketová 8 Bratislava Vznik funkcie: 28.02.1997
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 8 Bratislava Vznik funkcie: 28.02.1997
   18.11.2003Zrušené sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 827 90
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefánia Huňorová Beniakova 5/a Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 8 Bratislava
   Ing. Štefánia Huňorová Beniakova 5/a Bratislava
   Ing. Katarína Šinská Raketová 8 Bratislava
   05.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Šinská Raketová 8 Bratislava
   Ing. Štefánia Huňorová Beniakova 5/a Bratislava
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   04.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Šinský Raketová 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.09.1997Noví spoločníci:
   Peter Šinský Raketová 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 8 Bratislava
   Ing. Katarína Šinská Raketová 8 Bratislava
   28.09.1997Zrušeny spoločníci:
   RENTIA, a.s. Kotlářská 53 Brno Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefánia Huňorová Beniakova 5/a Bratislava
   28.11.1995Zrušeny predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefánia Huňorová
   08.03.1993Nové obchodné meno:
   RENTIA SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 827 90
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   daňové poradenstvo
   Noví spoločníci:
   RENTIA, a.s. Kotlářská 53 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefánia Huňorová